Atgal

Informacija autoriams

LMA mokslo žurnaluose publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis (su santraukomis atitinkamai anglų ir lietuvių k.).

Straipsniams keliami šie reikalavimai: įvadinėje dalyje autorius trumpai apibrėžia tyrimo objektą, tikslus, problemos ištyrimo laipsnį ir autoriaus indėlį, t. y. išryškina straipsnio naujumą, apibūdina mokslinės minties organizavimo, informacijos kaupimo, analizės ir pateikimo metodus.

Straipsnio struktūra: antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, įstaigos, kurioje atliktas darbas, pavadinimas ir adresas, straipsnio santrauka, raktažodžiai. Straipsnį sudaro įvadas, pagrindinė dalis, išvados, literatūros sąrašas ir santrauka (lietuvių arba anglų k.).

Plačiau apie reikalavimus konkretaus žurnalo straipsniams skaitykite skyriuose „Nurodymai straipsnių autoriams“.

Straipsniams, atitinkantiems formaliuosius ir mokslinius reikalavimus, skiriami du recenzentai.  Esant prieštaringoms recenzijoms, redakcinės kolegijos sprendimą gali lemti trečiojo recenzento atsiliepimas.

Straipsniams pasirinktinai taikoma originalumo ir autorystės  patikra.

Autoriai straipsnių rankraščius turi pateikti žurnalų redakcinėms kolegijoms:

Biologija

El. paštas biologija@vdu.lt

 

Chemija

El. paštas chemijavilnius@yahoo.com

Energetika

El. paštas rolandas.urbonas@lei.lt

 

Filosofija. Sociologija

El. paštas tomas.kacerauskas@vilniustech.lt (filosofija)
El. paštas filosofija.sociologija@lstc.lt (sociologija)

 

Lithuanian Journal of Physics

 https://www.e-publications.org/lfd/sbs/LJP/login

 

Lituanistica

El. paštas lituanistica@gmail.com

 

Menotyra

El. paštas zurnalasmenotyra@gmail.com