Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius 
rengia ir leidžia periodinius mokslo žurnalus,
jie išeina keturis kartus per metus spausdintu ir
skaitmeniniu formatu. >>>