Vol 21, No 2 (2014)

Table of Contents

Agronomy

Rimantas Velička, Rita Pupalienė, Lina Marija Butkevičienė, Zita Kriaučiūnienė, Viktorija Gecaitė
PDF

Forestry

Vitas Marozas, Jurgita Baranauskaitė, Kęstutis Pėtelis
PDF

Zootechnics

Antanas Sederevičius, Sigita Urbienė, Dovilė Levickienė
PDF

Environmental Engineering and Landscape Management

Pranas Aleknavičius, Audrius Aleknavičius, Daiva Juknelienė
PDF
Vaiva Stravinskienė, Giedrius Balevičius
PDF

Economics

Stasys Mizaras, Diana Mizaraitė
PDF

Chronicle

2013 m. apgintos žemės ūkio mokslų srities daktaro disertacijos (Tęsinys. Pradžia 2014 T. 21. Nr. 1.)
PDF