Akustinio kraštovaizdžio samprata ir jo tyrimų ypatumai

  • Ričardas Skorupskas
  • Saulius Jaruševičius
Keywords: akustinis kraštovaizdis, akustinio kraštovaizdžio struktūra, sonotopai, garsinė aplinka, taikomieji kraštovaizdžio tyrimai

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama kraštovaizdžio garsinės aplinkos struktūra ir identifikuojamos akustinio kraštovaizdžio tyrimų kryptys. Pirmiausia nagrinėjami termino sampratos ypatumai, ypatingas dėmesys skiriamas akustinį kraštovaizdį formuojantiems veiksniams, analizuojama jo erdvinė struktūra, savybės ir garso raiška laiko aspektu. Taip pat identifikuojama ir analizuojama kraštovaizdžio garsų raiškos struktūra skirtingose geografinėse platumose bei vertikalaus zoniškumo srityse. Be to, straipsnyje akcentuojami probleminiai klausimai, susiję su vienodas akustines savybes turinčių teritorinių vienetų – sonotopų – išskyrimu, pristatomos galimos kraštovaizdžio akustinės aplinkos tyrimų kryptys.
Published
2018-07-11
Section
Kraštovaizdžio geografija / Landscape Geography