Bažnytkaimių vertė ir savastis kultūriniame kraštovaizdyje

  • Vilma Karvelytė-Balbierienė
Keywords: bažnytkaimis, urbanistika, kaimo kraštovaizdis, siluetas, panorama, planinė ir erdvinė struktūra

Abstract

Straipsnyje aptariama bažnytkaimio, kaip savito istorinio Lietuvos gyvenvietės tipo, samprata, jos semantinė reikšmė. Apibendrintai pateikiama bažnytkaimio formavimosi, sklaidos, funkcinės ir tipologinės kaitos analizė. Tiriamos bažnytkaimių formavimosi priežastys ir sklaidos ypatumai dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Analizuojant istorinių Lietuvos gyvenviečių reikšmę dabartinėje apgyvendinimo sistemoje pagal nustatytus atrankos kriterijus siūloma išskirti dabartinę bažnytkaimių grupę, kaip savitas istorines urbanistinio paveldo vietoves, svarbius Lietuvos kraštovaizdžio komponentus.
Published
2017-12-20
Section
Kraštovaizdžio geografija / Landscape Geography