Stichinės sausros ir sausringi laikotarpiai pagal Selianinovo hidroterminį koeficientą (HTK) Lietuvoje 1961–2015 metais

  • Donatas Valiukas
Keywords: stichinė sausra, sausringas laikotarpis, Selianinovo hidroterminis koeficientas (HTK), vegetacijos periodas

Abstract

Lietuvoje stichinėms sausroms identifikuoti oficialiai naudojamas Selianinovo hidroterminis koeficientas (HTK), kuris nustato sausras augalų aktyviosios vegetacijos laikotarpiu. Šio tyrimo tikslas – išskirti stichines sausras ir sausringus laikotarpius Lietuvoje analizuojamaisiais 1961–2015 metais. Nustatyta, kad bent vienoje meteorologijos stotyje stichinės sausros registruotos 14 metų per 55 metų analizuojamąjį periodą. Lokalios sausros registruotos aštuonerius metus, o šalies masto – apėmusios ≥1/3 šalies teritorijos – šešerius metus. Rezultatai parodė, kad dažniau sausros registruotos vakarinėje ir pietvakarinėje, o rečiau pietrytinėje ir rytinėje Lietuvos dalyse. Nustatyta, kad per paskutiniuosius du dešimtmečius sausros tapo dažnesnės ir apima didesnę šalies teritoriją. Analizė parodė, kad stichinių sausrų ir jų formavimosi metu būdingas didelis neigiamas kritulių kiekio nuokrypis ir dažniausiai teigiamas oro temperatūros nuokrypis nuo viso analizuojamojo laikotarpio vidurkio. Sausringi laikotarpiai dar dažnesni nei stichinės sausros, jie 1961–2015 m. registruoti bent vienoje MS dažniau nei kartą per dvejus metus.
Published
2017-12-20
Section
Gamtinė geografija / Physical Geography