Žemaičių Naumiesčio seniūnijos kraštovaizdžio geografinė-retrospektyvinė analizė

  • Angelija Bučienė
  • Sébastien Gadal
  • Jelena Galinienė
  • Viktoras Gailius
Keywords: Žemaičių Naumiestis, kraštovaizdžio komponentai, kaitos analizė, nuotoliniai metodai, geografinis-retrospektyvinis požiūris

Abstract

Tyrimui pasirinkta dabartinė Žemaičių Naumiesčio seniūnijos užimama teritorija ir jos kraštovaizdžio komponentai, apžvelgiamas pastarųjų 25–30 metų laikotarpis. Nagrinėjami santykinai natūralūs ir agrariniai-urbanistiniai kraštovaizdžio komponentai, taip pat socialiniai-demografiniai kraštovaizdžio pokyčius lemiantys veiksniai bei jų kaita bėgant laikui ir erdvėje siekiant išskirti bendriausias kaitos tendencijas. Darbe naudoti statistinės, istorinių dokumentų analizės, nuotoliniai ir GIS modeliavimo metodai. Tyrimas atskleidė, kad antroje sovietmečio pusėje tiriamoje teritorijoje vyravo agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdis. XXI  a. pradžioje agrarinių ir urbanizuotų (užstatytų) teritorijų sumažėjo, santykinai natūralių žemėveikslių (vandenų) plotas liko nepakitęs arba šiek tiek padidėjo (miškų), tačiau sumažėjo kaimo gyventojų skaičius, o trims kaimams gresia išnykimas.
Published
2017-05-04
Section
Kraštovaizdžio geografija / Landscape Geography