Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 19, No 1 (2012) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 18, No 4 (2011) Trąšų, pagamintų iš galvijų ragų, įtaka ekologiškai auginamiems žieminiams kviečiams Abstract   PDF
Saulius ŽIBUTIS, Juozas PEKARSKAS, Laima ČESONIENĖ
 
Vol 20, No 4 (2013) Tręšimo siera poveikis vasarinių kviečių derlingumui ir kokybei Abstract   PDF
Rūta Staugaitienė, Alvyra Šlepetienė, Lina Žičkienė
 
Vol 19, No 2 (2012) Trichotecenų kaupimosi dėsningumai žieminių ir vasarinių javų grūduose Abstract   PDF
Lina Kavaliauskienė, Audronė Mankevičienė, Zenonas Dabkevičius
 
Vol 18, No 1 (2011) Turinys * Contents Abstract   PDF
 
Vol 18, No 2 (2011) Turinys * Contents Abstract   PDF
 
Vol 18, No 3 (2011) Turinys * Contents Abstract   PDF
 
Vol 19, No 1 (2012) Turinys * Contents Abstract   PDF
 
Vol 18, No 4 (2011) Ūkinės veiklos rodiklių vertinimo aspektai valstybinėse miškų urėdijose Abstract   PDF
Marius KAVALIAUSKAS, Romualdas DELTUVAS, Gintautas ČINGA
 
Vol 19, No 1 (2012) Ūkių ekonominį gyvybingumą lemiančių veiksnių vertinimas Lietuvos ūkininkų ūkių pavyzdžiu Abstract   PDF
Jūratė SAVICKIENĖ, Astrida SLAVICKIENĖ
 
Vol 22, No 4 (2015) Ūkių žemės naudojimo perspektyvos Lietuvoje Abstract   PDF
Vaiva Stravinskienė, Audrius Aleknavičius, Pranas Aleknavičius
 
Vol 21, No 1 (2014) Vadybos žinių taikymas Lietuvos ūkininkų ūkiuose Abstract   PDF
Dalia Vidickienė, Rasa Melnikienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė
 
Vol 23, No 4 (2016) Variability of valuable economic traits in M1 and M2 sunflower generations influenced by dimethyl sulfate and γ-rays Abstract   PDF
Victoria Vasko, Victor Kyrychenko
 
Vol 18, No 1 (2011) VDU Kauno botanikos sodo sukulentų kolekcijos sistematinis įvertinimas Abstract   PDF
Judita VARKULEVIČIENĖ
 
Vol 20, No 1 (2013) Veiksniai, lemiantys pluoštinių linų morfogenezę dulkinių kultūroje Abstract   PDF
Ramunė Masienė, Aušra Blinstrubienė, Natalija Burbulis
 
Vol 20, No 1 (2013) Viešųjų projektų vertinimas kaštų naudos analizės metodu: kritiškas požiūris Abstract   PDF
Jurgita Baranauskienė
 
Vol 19, No 1 (2012) Žaliosios trąšos ir mineralinių trąšų efektyvumo palyginimas žieminių rugių ir miežių derliui priesmėlio dirvožemyje Abstract   PDF
Liudmila TRIPOLSKAJA, Danuta ROMANOVSKAJA, Alvyra ŠLEPETIENĖ, Ingrida VERBYLIENĖ
 
Vol 19, No 4 (2012) Žaliųjų trąšų panaudojimas gerinant azoto įsisavinimą sėjomainose su žieminiais javais Abstract   PDF
Danguolė Nemeikšienė, Aušra Arlauskienė, Stanislava Maikštėnienė, Alvyra Šlepetienė
 
Vol 21, No 4 (2014) Žemaitukų veislės žirgų kraujo rodiklių kitimas ištvermės sporto varžybų metu Abstract   PDF
Zoja Miknienė, Audrius Kučinskas
 
Vol 21, No 1 (2014) Žemapelkės (Terric Histosol) dirvožemio cheminė sudėtis ir ją lemiantys veiksniai Abstract   PDF
Kristina Amalevičiūtė, Alvyra Šlepetienė, Inga Liaudanskienė, Jonas Šlepetys
 
Vol 23, No 4 (2016) Žemės dirbimo intensyvumo įtaka vandentalpai, vandens potencialui ir deficitui kukurūzų agrocenozėje Abstract   PDF
Aušra Sinkevičienė, Kęstutis Romaneckas, Aida Adamavičienė, Rasa Kimbirauskienė, Tomas Jurčiukonis
 
Vol 21, No 2 (2014) Žemės dirbimo įtaka ligų plitimui skirtingų veislių žieminių rapsų pasėlyje Abstract   PDF
Rimantas Velička, Rita Pupalienė, Lina Marija Butkevičienė, Zita Kriaučiūnienė, Viktorija Gecaitė
 
Vol 18, No 2 (2011) Žemės dirbimo optimizavimas cukriniams runkeliams Abstract   PDF
Kęstutis ROMANECKAS
 
Vol 21, No 4 (2014) Žemės ūkio naudmenų ploto apskaita ir pokyčių analizė Lietuvoje Abstract   PDF
Agnė Bykovienė, Darius Pupka, Audrius Aleknavičius
 
Vol 20, No 3 (2013) Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo tendencijos nenašių žemių savivaldybėse Abstract   PDF
Edita Abalikštienė, Pranas Aleknavičius
 
Vol 21, No 1 (2014) Žemės ūkio paskirties žemės rinkos raida Abstract   PDF
Marius Aleknavičius, Pranas Aleknavičius
 
Vol 22, No 3 (2015) Žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinkos aktyvumas pagal sklypo savybes Abstract   PDF
Rimvydas Gaudėšius, Pranas Aleknavičius
 
Vol 20, No 3 (2013) Žemės ūkio verslo subjektų išlaidų atsakomybės centrų veiklos vertinimas: atvejo analizė Abstract   PDF
Monika Urbonaitė, Neringa Stončiuvienė
 
Vol 19, No 3 (2012) Žemės ūkis – Lietuvos kaimo gyvybingumo veiksnys Abstract   PDF
Antanas Poviliūnas
 
Vol 23, No 2 (2016) Žieminių kviečių grūdų kokybinių rodiklių priklausomumas nuo tręšimo azoto trąšomis Abstract   PDF
Aistė Juchnevičienė, Ilona Vagusevičienė, Aušra Brazaitytė, Pavelas Duchovskis
 
201 - 230 of 230 Items << < 1 2 3 4 5