Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 21, No 3 (2014) Lietuvos ūkininkų ūkių efektyvumo veiksniai ir šaltiniai Abstract   PDF
Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė
 
Vol 19, No 4 (2012) Lietuvos ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo palyginamoji analizė Abstract   PDF
Nelė Jurkėnaitė
 
Vol 19, No 2 (2012) Lietuvos vietinių galvijų paplitimo ir produktyvumo analizė Abstract   PDF
Lina Anskienė
 
Vol 20, No 1 (2013) Lietuvos žemės ūkio mokslo bičiulis prof. Winfried Drochner Details   PDF
Algirdas Juozas Motuzas
 
Vol 18, No 3 (2011) Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų sėjos laiko įtaka ligų plitimui pasėlyje Abstract   PDF
Lina Marija BUTKEVIČIENĖ, Rita PUPALIENĖ, Rimantas VELIČKA, Zita KRIAUČIŪNIENĖ
 
Vol 20, No 1 (2013) LMA Ekonomikos institute – 40 metų trukusių agrarinių tyrimų apžvalga Details   PDF
Antanas Poviliūnas
 
Vol 19, No 4 (2012) Magnio trąšų įtaka vasariniams miežiams skirtinguose dirvožemiuose Abstract   PDF
Gediminas Staugaitis, Rasa Rutkauskienė
 
Vol 23, No 3 (2016) Maistui netinkamų riebalinių žaliavų panaudojimas biodyzelino gamyboje Abstract   PDF
Eglė Sendžikienė, Milda Gumbytė
 
Vol 18, No 4 (2011) Maistui skirto sirupo su biologiškai aktyviomis medžiagomis gamybos, panaudojant natūralią medaus invertazę, tyrimai Abstract   PDF
Ervydas JUODIŠIUS, Aušra ŠIMONELIENĖ
 
Vol 19, No 2 (2012) Medienos ruošos medkirte ir motoriniu pjūklu eglynuose lyginamoji ekonominė analizė Abstract   PDF
Stasys Mizaras, Mindaugas Matulis
 
Vol 20, No 3 (2013) Melsvojo gencijono (Gentiana cruciata L.) dauginimo sėklomis tyrimai Abstract   PDF
Regina Malinauskaitė, Greta Kukauskienė
 
Vol 23, No 2 (2016) Mėsinių bulių veislių įtaka Lietuvos juodmargių mėsos produkcijai ir kokybei Abstract   PDF
Audrius Korsukovas, Česlovas Jukna, Vaidotas Prusevičius
 
Vol 24, No 3 (2017) Methodology for estimation of Lithuanian residents’ willingness to pay for agricultural public goods Abstract   PDF
Bernardas Vaznonis, Anastasija Novikova
 
Vol 22, No 4 (2015) Mineralinio azoto kaita kalvoto reljefo skirtingos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose Abstract   PDF
Lina Žičkienė, Gediminas Staugaitis, Jonas Mažvila, Aistė Masevičienė, Ieva Narutytė
 
Vol 19, No 2 (2012) Miškų daugiafunkciškumo ekonominis vertinimas Varnių regioninio parko konservacinės paskirties teritorijose Abstract   PDF
Stasys Mizaras, Nerijus Kombaris
 
Vol 21, No 2 (2014) Miškų tvarkymo darnumo ekonominis ir socialinis vertinimas Abstract   PDF
Stasys Mizaras, Diana Mizaraitė
 
Vol 18, No 1 (2011) Mokslininko ir mokslo organizatoriaus prasmingi gyvenimo metai Abstract   PDF
 
Vol 20, No 4 (2013) Monografija, praturtinusi Lietuvos žemės ūkio raidą Abstract   PDF
Veronika Vasiliauskienė
 
Vol 19, No 2 (2012) Naujas periodinis mokslo darbų leidinys Abstract   PDF
Lina Šarlauskienė
 
Vol 22, No 3 (2015) Neariminio žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos poveikis dirvožemio erozijos intensyvumui, struktūringumui, drėgniui ir javų derlingumui Abstract   PDF
Irena Kinderienė
 
Vol 23, No 3 (2016) Necheminės piktžolių kontrolės sistemų įtaka ekologinio cukrinių runkelių pasėlio piktžolėtumui Abstract   PDF
Edita Eimutytė, Aida Adamavičienė, Rita Pupalienė, Mantas Oksas, Rasa Kimbirauskienė, Sigitas Čekanauskas, Kęstutis Romaneckas
 
Vol 22, No 4 (2015) Necheminių piktžolių kontrolės būdų efektyvumo palyginimas vasarinių rapsų pasėlyje ekologinės žemdirbystės sąlygomis Abstract   PDF
Rimantas Velička, Rita Mockevičienė, Aušra Marcinkevičienė, Rita Pupalienė, Lina Marija Butkevičienė, Zita Kriaučiūnienė, Robertas Kosteckas, Sigitas Čekanauskas
 
Vol 23, No 4 (2016) Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje Abstract   PDF
Stasys Mizaras, Diana Lukminė
 
Vol 18, No 3 (2011) Netikrosios miltligės ir askochitozės vystymasis liucernų sėkliniame pasėlyje Abstract   PDF
Aurelija LIATUKIENĖ, Žilvinas LIATUKAS, Vytautas RUZGAS
 
Vol 23, No 2 (2016) Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas Abstract   PDF
Stasys Mizaras, Diana Lukminė
 
Vol 24, No 4 (2017) Non-native Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch distribution and impact on the structure and composition of forest phytocenoses in Lithuanian forests Abstract   PDF
Kristina Pratašienė, Vitas Marozas
 
Vol 20, No 1 (2013) Nuotekų dumblo įtaka paprastosios eglės sėjinukų augimui Abstract   PDF
Jonas Račinskas, Karolis Kondratas, Gerda Šilingienė
 
Vol 22, No 3 (2015) Nuotekų dumblo komposto įtaka energetinių augalų – pavėsinio kiečio (Artemisia dubia Wall.) ir sidos (Sida hermaphrodita (L.) Rusby) – augimui Abstract   PDF
Jelena Titova, Eugenija Bakšienė
 
Vol 18, No 1 (2011) Nurodymai straipsnių autoriams Abstract   PDF
 
Vol 18, No 2 (2011) Nurodymai straipsnių autoriams Abstract   PDF
 
Vol 18, No 3 (2011) Nurodymai straipsnių autoriams Abstract   PDF
 
Vol 19, No 1 (2012) Nurodymai straipsnių autoriams Abstract   PDF
 
Vol 21, No 3 (2014) Organinė anglis ir kiti svarbūs makroelementai rūgščiame ir kalkintame dirvožemyje Abstract   PDF
Ieva Jokubauskaitė, Alvyra Šlepetienė, Danutė Karčauskienė
 
Vol 19, No 1 (2012) Organinių mulčių įtaka dirvos užterštumui piktžolių sėklomis Abstract   PDF
Rita PUPALIENĖ, Darija JODAUGIENĖ, Aušra SINKEVIČIENĖ, Kristina BAJORIENĖ
 
Vol 23, No 3 (2016) Organinių mulčių poveikis dirvožemio savybėms Abstract   PDF
Darija Jodaugienė, Aušra Sinkevičienė, Aida Adamavičienė, Vaida Steponavičienė, Jurgita Munikienė
 
Vol 21, No 4 (2014) Organinių mulčių poveikis segetalinei florai ir augalų derlingumui Abstract   PDF
Jurgita Munikienė, Aušra Sinkevičienė, Darija Jodaugienė, Vaida Steponavičienė
 
Vol 22, No 1 (2015) Palankios augalų mitybinės terpės sukūrimas taikant alternatyvias žemdirbystės sistemas Abstract   PDF
Laura Masilionytė, Stanislava Maikštėnienė
 
Vol 21, No 4 (2014) Paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris L.) alelopatinis poveikis žieminiams kviečiams ir vasariniams miežiams Abstract   PDF
Aušra Marcinkevičienė, Edita Eimutytė, Gabrielė Antanavičienė
 
Vol 22, No 2 (2015) Pašarinio papildo kaolino E 559 poveikis telyčių augimui, vystymuisi ir reprodukcijai Abstract   PDF
Arvydas Kardišauskas, Rima Kregždytė
 
Vol 18, No 3 (2011) Pasėlio tankumo ir tręšimo įtaka vasarinių rapsų cheminei sudėčiai žydėjimo tarpsnyje ir derliui Abstract   PDF
Rimantas VELIČKA, Aušra MARCINKEVIČIENĖ, Robertas KOSTECKAS
 
Vol 19, No 1 (2012) Pasėlio tankumo ir tręšimo poveikis ligų ir kenkėjų plitimui vasarinių rapsų pasėlyje Abstract   PDF
Aušra MARCINKEVIČIENĖ, Rimantas VELIČKA, Robertas KOSTECKAS
 
Vol 20, No 4 (2013) Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio Abstract   PDF
Petras Lazauskas
 
Vol 24, No 2 (2017) Phenological growth stages of hemp (Cannabis sativa L.): codification and description according to the BBCH scale Abstract   PDF
Sergey Mishchenko, Jurij Mokher, Iryna Laiko, Natalija Burbulis, Hanna Kyrychenko, Svetlana Dudukova
 
Vol 21, No 1 (2014) Phenotypic correlation between productivity traits in the Lithuanian dairy cattle breeds Abstract   PDF
Lina Anskienė, Virginija Žoštautienė, Vida Juozaitienė, Arūnas Šileika, Aleksandras Muzikevičius, Stepas Grikšas, Birutė Šlyžienė
 
Vol 21, No 3 (2014) Piktžolėtumo pokyčiai javų pasėliuose taikant neariminį žemės dirbimą eroduojamose dirvose Abstract   PDF
Irena Kinderienė
 
Vol 24, No 4 (2017) Plant breeding in Lithuania: 95 years for science and agriculture improvement Abstract   PDF
Vytautas Ruzgas
 
Vol 22, No 1 (2015) Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis agurkų daigams Abstract   PDF
Aistė Bagdonavičienė, Julė Jankauskienė, Aušra Brazaitytė, Viktorija Vaštakaitė, Pavelas Duchovskis
 
Vol 22, No 2 (2015) Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis pomidorų daigams Abstract   PDF
Aistė Bagdonavičienė, Aušra Brazaitytė, Julė Jankauskienė, Viktorija Vaštakaitė, Pavelas Duchovskis
 
Vol 19, No 3 (2012) Prasmingo gyvenimo metai Abstract   PDF
Teodora Miceikienė, Almantas Šimkus
 
Vol 20, No 1 (2013) Prof. habil. dr. Algirdas Jonas Raila: mokykimės iš praeities, planuokime ateitį ir gyvenkime dabartyje... Details   PDF
Henrikas Novošinskas, Egidijus Zvicevičius, Rolandas Bleizgys
 
101 - 150 of 230 Items << < 1 2 3 4 5 > >>