Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 22, No 4 (2015) Ecotoxicological evaluation of arsenic in soils based on wheat test Abstract   PDF
Nataliia Makarenko, Valeria Bondar
 
Vol 25, No 2 (2018) Effect of growth regulators on direct Miscanthus × giganteus organogenesis in vitro Abstract   PDF
Inga Jančauskienė, Aušra Blinstrubienė, Natalija Burbulis, Ramunė Masienė
 
Vol 22, No 2 (2015) Effects of monensin on production and energy metabolism in early lactation cows Abstract   PDF
Ramūnas Antanaitis, Vytuolis Žilaitis, Vida Juozaitienė, Robertas Stoškus, Mindaugas Televičius
 
Vol 25, No 2 (2018) Effects of soil renaturalization on organic carbon sequestration and vegetation changes Abstract   PDF
Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė
 
Vol 23, No 3 (2016) Egzogeninio prolino poveikis žaliosios šerytės (Setaria viridis L. Beauv.) atsparumui sausrai Abstract   PDF
Rimanta Vainorienė, Natalija Burbulis, Aušra Blinstrubienė, Vaida Jonytienė
 
Vol 22, No 1 (2015) Ekologinio tręšimo įtaka NPK balansui ir maisto medžiagų dinamikai dirvožemyje Abstract   PDF
Vilma Žėkaitė, Gediminas Staugaitis, Jonas Arbačiauskas, Juozas Pekarskas, Tomas Adomaitis, Donatas Šumskis, Zigmas Vaišvila
 
Vol 19, No 1 (2012) Ekologinių trąšų ir bioaktyvatorių įtaka paprastųjų kviečių (Triticum aestivum L.) ir Spelta kviečių (Triticum spelta L.) produktyvumui bei derliaus kokybei Abstract   PDF
Danutė JABLONSKYTĖ-RAŠČĖ, Stanislava MAIKŠTĖNIENĖ, Jurgita CESEVIČIENĖ, Audronė MANKEVIČIENĖ
 
Vol 18, No 3 (2011) Ekologiškų pievinių fitocenozių produktyvumas paprastajame išplautžemyje Abstract   PDF
Rožė VAIČIULYTĖ, Eugenija BAKŠIENĖ
 
Vol 25, No 2 (2018) Evaluation and influence of composts and their organic matter on the growth of spring barley Abstract   PDF
Indrė Višniauskė, Eugenija Bakšienė, Romas Mažeika
 
Vol 24, No 3 (2017) Evaluation of biodegradability and stability of biodiesel fuel and its mixtures Abstract   PDF
Irina Kazanceva, Eglė Sendžikienė, Ieva Sendžikaitė
 
Vol 21, No 2 (2014) Evaluation of formation and reparcelling of land parcel projects Abstract   PDF
Vaiva Stravinskienė, Giedrius Balevičius
 
Vol 22, No 2 (2015) Evaluation of generic farming conditions in Eastern Lithuania Abstract   PDF
Gintaras Jarašiūnas, Irena Kinderienė
 
Vol 20, No 3 (2013) Expediency of the reconstruction of drainage systems Abstract   PDF
Vidmantas Gurklys, Algis Kvaraciejus
 
Vol 24, No 3 (2017) Factors affecting goat milk fat yield Abstract   PDF
Evaldas Šlyžius, Birutė Šlyžienė, Vaida Lindžiūtė
 
Vol 24, No 2 (2017) Factors affecting resistance of winter rapeseed (Brassica napus L.) shoots to cold stress in vitro Abstract   PDF
Remigijus Peleckis, Natalija Burbulis, Aušra Blinstrubienė, Vaida Jonytienė
 
Vol 20, No 1 (2013) Festuca genties siauralapės rūšys Lietuvoje Abstract   PDF
Vaclovas Stukonis
 
Vol 21, No 3 (2014) Fotosintezės pigmentų dinamika vasariniuose miežiuose imitacinės sausros streso sąlygomis Abstract   PDF
Edita Mažuolytė-Miškinė, Irena Pranckietienė, Rūta Dromantienė, Viktoras Pranckietis
 
Vol 23, No 2 (2016) Fotosintezės pigmentų kiekio ir spalvos kitimas mažosiose salotose laikymo metu Abstract   PDF
Živilė Tarasevičienė, Orinta Aleknavičiūtė, Aloyzas Velička, Judita Černiauskienė, Aurelija Paulauskienė, Vitalija Jurevičienė, Aurimas Krasauskas, Dalė Televičiūtė
 
Vol 25, No 1 (2018) Fungal disease resistance of perspective sugar beet varieties and their yield potential Abstract   PDF
Agnė Sadauskienė, Zita Brazienė, Zenonas Dabkevičius
 
Vol 20, No 2 (2013) Gamtinių uolienų panaudojimas biodujų valymui Abstract   PDF
Eglė Sendžikienė, Violeta Makarevičienė
 
Vol 21, No 3 (2014) Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais Abstract   PDF
Ilona Kerienė, Audronė Mankevičienė, Rūta Česnulevičienė, Eugenija Bakšienė
 
Vol 18, No 2 (2011) Grybinių ligų ir skirtingų derliaus nuėmimo terminų įtaka cukrinių runkelių produktyvumui Abstract   PDF
Zita BRAZIENĖ
 
Vol 19, No 3 (2012) Gyvenimas, skirtas ekonomikos mokslui ir kaimo plėtrai Abstract   PDF
Veronika Vasiliauskienė
 
Vol 24, No 2 (2017) Heat-treatment as a measure for microbiological quality improvement of walnuts and peanuts Abstract   PDF
Bernadeta Žudytė, Sigita Ramonaitė
 
Vol 24, No 2 (2017) Identification for genetic differentiation of scots pine seedlings using hyperspectral imaging Abstract   PDF
Vytautė Juodkienė, Darius Danusevičius, Gintautas Mozgeris
 
Vol 24, No 1 (2017) Identification of agronomy science schools in Lithuania. 2. The persons who had research advisers from other Soviet Union republics Details   PDF
Algirdas Juozas Motuzas
 
Vol 24, No 2 (2017) Identification of agronomy science schools in Lithuania. 3. Advisers and their social groups of researchers Details   PDF
Algirdas Juozas Motuzas
 
Vol 24, No 3 (2017) Identification of agronomy science schools in Lithuania. 4. Social groups of researchers in 1946–2003 Details   PDF
Algirdas Juozas Motuzas
 
Vol 19, No 3 (2012) Ilgalaikio supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaka žieminių kviečių pasėliui Abstract   PDF
Aistė Juchnevičienė, Steponas Raudonius, Dovilė Avižienytė, Kęstutis Romaneckas, Vaclovas Bogužas
 
Vol 21, No 3 (2014) Influence of storage conditions on germination of winter wheat seeds (Triticum aestivum L.) in relation to agriculture systems Abstract   PDF
Vasyl Petrenko
 
Vol 25, No 2 (2018) Investigation of the impact of visiting urban green spaces on wellbeing of residents Abstract   PDF
Ana Bernat, Vitas Marozas, Remigijus Žalkauskas
 
Vol 19, No 2 (2012) Istorinio Obelynės želdyno pietinės dalies būklė ir dendrologinės vertybės Abstract   PDF
Lina Straigytė, Tadas Vaidelys
 
Vol 21, No 4 (2014) Įvairios kilmės kompostų fitotoksiškumas vasariniams miežiams Abstract   PDF
Gediminas Staugaitis, Karolina Gvildienė, Romas Mažeika
 
Vol 22, No 3 (2015) Įvairios kilmės kompostų poveikis lapinėms salotoms ir dirvožemio savybėms Abstract   PDF
Gediminas Staugaitis, Karolina Gvildienė, Romas Mažeika
 
Vol 19, No 2 (2012) Įvairių gluosnių (Salix L.) veislių auginimo kurui tyrimai Abstract   PDF
Eugenija Bakšienė, Jelena Titova, Teresė Laimutė Nedzinskienė
 
Vol 19, No 3 (2012) Kaimiškųjų vietovių vystymo strateginio proveržio sąlygos: Dargužių kaimo atvejis Abstract   PDF
Vilma Atkočiūnienė, Rasa Vaišnoraitė
 
Vol 23, No 1 (2016) Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų poreikis tvarkant ūkių teritorijas ir jų rengimo metodika Abstract   PDF
Audrius Aleknavičius, Pranas Aleknavičius, Virginija Gurskienė
 
Vol 20, No 3 (2013) Kainų kaitos kaip rizikos veiksnio vertinimas Lietuvos augalininkystėje Abstract   PDF
Audronė Kozlovskaja
 
Vol 23, No 2 (2016) Kalio hidrokarbonato poveikis žaliosios šerytės atsparumui užmirkimo sąlygomis Abstract   PDF
Rimanta Vainorienė, Natalija Burbulis, Vaida Jonytienė, Aušra Blinstrubienė, Vytautas Rauckis
 
Vol 23, No 1 (2016) Klimato veiksnių poveikis atmosferos kritulių infiltracijai Rytų Lietuvos išplautžemyje (Haplic Luvisol) Abstract   PDF
Liudmila Tripolskaja, Ingrida Verbylienė
 
Vol 19, No 1 (2012) Labai svarbus ir reikalingas leidinys – Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Sigitos Urbienės knyga „Toksiški junginiai, jų susidarymas aplinkoje ir maiste“ Abstract   PDF
 
Vol 22, No 1 (2015) Lapų dėmėtligių paplitimas skirtingų veislių cukrinių runkelių pasėliuose Abstract   PDF
Milda Baltaduonytė, Zenonas Dabkevičius
 
Vol 22, No 4 (2015) LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis salotų ir daržovių daigų fotosintetiniams rodikliams Abstract   PDF
Aistė Bagdonavičienė, Aušra Brazaitytė, Julė Jankauskienė, Viktorija Vaštakaitė, Pavelas Duchovskis
 
Vol 24, No 2 (2017) Length of grow season for native tree species in different green spaces Abstract   PDF
Tadas Vaidelys, Lina Straigytė
 
Vol 20, No 1 (2013) Lietuvoje veisiamų pieninių galvijų veislių mikrosatelitų įvairovės tyrimas Abstract   PDF
Natalja Makštutienė, Kristina Liucvaikienė, Lina Baltrėnaitė, Kristina Morkūnienė, Paulius Morkūnas, Alina Ramanauskienė, Ilona Miceikienė
 
Vol 19, No 3 (2012) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Elmininkų bandymų stotis: istorija, žmonės ir darbai 1941–2012 m. Abstract   PDF
Kęstutis Rainys, Vidmantas Rudokas
 
Vol 19, No 4 (2012) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stočiai – 85 Abstract   PDF
Stanislava Maikštėnienė, Veronika Vasiliauskienė
 
Vol 20, No 2 (2013) Lietuvos baltnugarių ir Lietuvos šėmųjų veislių karvių produktyvumo ir pieno sudėties statistiniai genetiniai tyrimai Abstract   PDF
Lina Anskienė, Vida Juozaitienė, Vilius Žiogas, Aleksandras Muzikevičius, Arūnas Šileika
 
Vol 21, No 3 (2014) Lietuvos miškų pajaurėjusių, paprastųjų ir rudžemiškųjų smėlžemių granuliometrinės sudėties ypatumai Abstract   PDF
Ričardas Beniušis
 
Vol 20, No 3 (2013) Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas fiskalinės mokesčių funkcijos aspektu Abstract   PDF
Albina Novošinskienė
 
51 - 100 of 230 Items << < 1 2 3 4 5 > >>