Vol 20, No 2 (2013)

Table of Contents

Agronomy

Elena Jakienė
PDF

Environmental Engineering and Landscape Management

Eglė Sendžikienė, Violeta Makarevičienė
PDF
Natalja Liba, Ina Järve, Marian Rand
PDF

Forestry

Stasys Mizaras, Marius Kavaliauskas, Gintautas Činga
PDF
Jurgita Sasnauskienė, Vitas Marozas
PDF

Zootechnics

Lina Anskienė, Vida Juozaitienė, Vilius Žiogas, Aleksandras Muzikevičius, Arūnas Šileika
PDF

Chronicle

Profesorius Algirdas Juozas Motuzas – agronomas, dirvožemininkas ir agronomijos mokslo istorikas
Veronika Vasiliauskienė, Albinas Kusta
PDF