Žemės ūkio akademijos profesoriui Fabijonui Kemėšiui atminti

  • Lietuvos mokslų akademija. ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI.

Abstract

Rengiant spaudai Lietuvos žemės ūkio akademijos (Lietuvos žemės ūkio universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto) jubiliejinius leidinius ir knygas apie iškilius aukštosios mokyklos profesorius neišvengiamai teko domėtis jos pirmtakės Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje gyvavimo ir veiklos istorija. Mane sudomino kunigo, ekonomisto, sociologo, mokslų daktaro, profesoriaus, lietuvių visuomenės veikėjo, spaudos darbuotojo ir žymaus publicisto, Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje Šv. Povilo bažnyčios rektoriaus, Kauno kapitulos garbės kanauninko, Sibiro kankinio Fabijono Kemėšio (1880–1954) asmenybė ir plati, iškili jo visuomeninė veikla, tragiška gyvenimo baigtis.

Published
2022-08-22
Section
Chronicle