Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 62, No 4 (2016) Romėniška moneta iš Panemunės pilies Abstract   PDF
Arvydas Malonaitis
 
Vol 57, No 1 (2011) S. Gaižiūno „Klajojantys siužetai baltų literatūrose“ Abstract   PDF
Inga STEPUKONIENĖ
 
Vol 61, No 3 (2015) Šauliai, Birželio sukilimas ir partizaninis karas: Šiaurės rytų Lietuvos atvejis Abstract   PDF
Dainius Noreika
 
Vol 60, No 3 (2014) Sąvokų topografavimas bendradarbių laisvalaikio tyrime Abstract   PDF
Irma Šidiškienė
 
Vol 58, No 1 (2012) Seniausieji žaislai Lietuvos istorijoje Abstract   PDF
Gintautas Zabiela
 
Vol 58, No 1 (2012) Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas Abstract   PDF
Libertas Klimka
 
Vol 62, No 2 (2016) Simbolinis Aldonos Gustas kraštovaizdis poezijoje ir tapyboje Abstract   PDF
Aurelija Mykolaitytė
 
Vol 57, No 2 (2011) Šiuolaikinių gyvenimo istorijų bei asmeninės patirties pasakojimų analizės ypatumai Abstract   PDF
Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
 
Vol 59, No 4 (2013) Socialinės organizacijos raida Dubingių mikroregione I a. – XVI a. viduryje: teorinis modelis Abstract   PDF
Rimvydas Laužikas
 
Vol 57, No 2 (2011) Sovietinio dokumentinio kino istorija kinematografiškai Abstract   PDF
Rūta ŠERMUKŠNYTĖ
 
Vol 62, No 3 (2016) Sovietmečio atminties perkūrimas šiuolaikinėje kultūroje Abstract   PDF
Aurelija Mykolaitytė
 
Vol 63, No 1 (2017) Space and Time in the District Land Court Abstract   PDF
Darius Vilimas
 
Vol 60, No 2 (2014) Špitolių istorijos atspindžiai Rakaučiznos (Ukmergės r.) senkapio tyrimų duomenimis Abstract   PDF
Povilas Blaževičius, Justina Kozakaitė, Toma Zarankaitė
 
Vol 60, No 2 (2014) Šventė Vilniuje: Naujieji metai lietuvių, lenkų ir rusų šeimose Abstract   PDF
Žilvytis Šaknys
 
Vol 57, No 1 (2011) Tapatybės paieškos Roberto Keturakio poezijos rinkinyje Atspindžiai Abstract   PDF
Inga STEPUKONIENĖ
 
Vol 57, No 3 (2011) Tarp Varšuvos, Gardino ir Vilniaus: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo komisijos veiklos pokyčiai 1792–1794 metais Abstract   PDF
Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ
 
Vol 59, No 2 (2013) Teisinis kriminalinis bajorų ir Vilniaus miestiečių santykių aspektas XVIII a. (Vilniaus pavieto pilies teismo duomenimis) Abstract   PDF
Domininkas Burba
 
Vol 63, No 1 (2017) The Decalogue: The Translation of the Book of Exodus 20: 1–17 and Lexicographical Notes Abstract   PDF
Danielius Dikevičius, Ingrida Gudauskienė
 
Vol 63, No 2 (2017) The Promethean Aspects in the Worldview of Jurgis Baltrušaitis and Giovanni Papini Abstract   PDF
Ugnius Keturakis
 
Vol 63, No 1 (2017) The Roman Period Enamel Brooch from the Medieval Burial Ground in Paūdronys Abstract   PDF
Mykolas Michelbertas, Manvydas Vitkūnas
 
Vol 57, No 1 (2011) The Voices of the Deported, 25 March, 1949 Abstract   PDF
Aleksandrs IVANOVS
 
Vol 62, No 1 (2016) Tikrinių vardų galūnių adaptavimo ypatumai Simono Daukanto ir Simono Stanevičiaus Epitome Historiae Sacrae vertimuose Abstract   PDF
Birutė Gudelienė
 
Vol 57, No 1 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 57, No 2 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 57, No 3 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 57, No 4 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 58, No 2 (2012) Tradicijos sampratos šiuolaikinėje Lietuvoje Abstract   PDF
Rasa Paukštytė-Šaknienė
 
Vol 63, No 2 (2017) Transformations of the Image of Paneriai in Jozef Mackiewicz’s Essay “Ponary-baza” Abstract   PDF
Zigmas Vitkus
 
Vol 57, No 2 (2011) Trimatis akmuo (akmuo – aš – atmintis) lietuvių poezijoje Abstract   PDF
Skirmantas VALENTAS
 
Vol 63, No 3 (2017) URBONIENĖ Skaidrė. Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a. – XX a. I pusėje Details   PDF
Jonas Mardosa
 
Vol 61, No 2 (2015) Vaikas ir viešoji erdvė. Tėvų nuostatos XX–XXI a. Abstract   PDF
Audronė Daraškevičienė
 
Vol 57, No 4 (2011) Valstiečiai liaudininkai jungtiniame antismetoninės opozicijos sąjūdyje „Ašis“ (1938–1939 m. pradžia) Abstract   PDF
Mindaugas TAMOŠAITIS
 
Vol 62, No 4 (2016) Vandens motyvas Liūnės Sutemos ir Astridos Ivaskos poezijoje Abstract   PDF
Inga Stepukonienė
 
Vol 60, No 4 (2014) Varėnos šnektos daiktavardžio morfologinio proceso (fleksinių formų) natūralumas Abstract   PDF
Vitalija Karaciejūtė
 
Vol 57, No 3 (2011) Varėnos šnektos daiktavardžių fleksinės klasės ir jų hierarchija Abstract   PDF
Vitalija KARACIEJŪTĖ
 
Vol 57, No 2 (2011) Veikti, nedera ignoruoti: Prancūzijos reakcija į 1938–1939 m. Lietuvai įteiktus ultimatumus Abstract   PDF
Vilma BUKAITĖ
 
Vol 59, No 1 (2013) Vieno atsakymo knyga apie Vincą Krėvę Abstract   PDF
Gitana Vanagaitė
 
Vol 58, No 2 (2012) Vientisinio sakinio skiriamųjų ženklų vartojimas XIX a. vidurio lietuviškuose raštuose: vienarūšės ir aiškinamosios sakinio dalys Abstract   PDF
Laimutė Bučienė
 
Vol 60, No 2 (2014) Vilniaus lietuvių studentų kultūrinė veikla visuomenėje 1928−1940 m. Abstract   PDF
Romualdas Juzefovičius
 
Vol 61, No 2 (2015) Vilniaus liuteronų špitolės globotiniai XVIII a. Abstract   PDF
Martynas Jakulis
 
Vol 57, No 1 (2011) Vilniaus pirkliai krikščionys 1795–1824 metais: skaičius ir asmeninė sudėtis Abstract   PDF
Aelita AMBRULEVIČIŪTĖ
 
Vol 57, No 1 (2011) Viršelis * Turinys Abstract   PDF
 
Vol 57, No 2 (2011) Viršelis * Turinys Abstract   PDF
 
Vol 57, No 3 (2011) Viršelis * Turinys Abstract   PDF
 
Vol 57, No 4 (2011) Viršelis * Turinys Abstract   PDF
 
Vol 57, No 4 (2011) Vokiečiai Lietuvos ūkyje XX a. 3–4 dešimtmečiais Abstract   PDF
Ingrida JAKUBAVIČIENĖ
 
Vol 59, No 3 (2013) Vyrų įvardijimas XVIII a. pabaigoje: Kražių parapijos krikšto metrikų knyga Abstract   PDF
Ilona Mickienė, Milda Aukštikalnytė
 
Vol 59, No 1 (2013) Vytautas Urbanavičius. Sugrąžinta praeitis. Abstract   PDF
Gintautas Zabiela
 
Vol 57, No 2 (2011) XIX a. pradžios Joniškio krašto oikonimija Abstract   PDF
Ilona MICKIENĖ, Aurina VENISLOVAITĖ
 
Vol 57, No 3 (2011) XIX a. raštų, rašytų rytų aukštaičių tarme, veiksmažodžio morfologijos ypatumai Abstract   PDF
Regina RINKAUSKIENĖ
 
Vol 59, No 1 (2013) XIX amžiaus visuomenės profesionali­zacijos ir socialinės sąveikos problemos Vakarų Europos istoriografijoje Abstract   PDF
Olga Mastianica
 
Vol 60, No 1 (2014) XVI a. vidurio Gardino pavieto asmenų vardynas Abstract   PDF
Jūratė Čirūnaitė
 
Vol 57, No 4 (2011) XVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos užsienio prekybos struktūra bei mastas: LDK atvejis (II) Abstract   PDF
Darius ŽIEMELIS
 
Vol 57, No 1 (2011) XVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos užsienio prekybos struktūra bei mastas: Lenkijos atvejis (I) Abstract   PDF
Darius ŽIEMELIS
 
Vol 58, No 4 (2012) XX a. Šilutės apylinkių lietuvininkų dainos: objekto ir konteksto sąveika Abstract   PDF
Lina Petrošienė
 
Vol 59, No 4 (2013) XX a. Klaipėdos krašto gyventojų klaipėdiškių kultūrinio ir tautinio tapatumo išraiškos epitafijose Abstract   PDF
Silva Pocytė
 
Vol 62, No 3 (2016) Žaisliniai Vidutinės kaimo arkliukai Abstract   PDF
Povilas Blaževičius
 
Vol 59, No 4 (2013) Žemaičių bajorai žemės teisme XVI a. pabaigoje (trumpa buvusių ir esamų Žemaitijos žemės teismų knygų apžvalga) Abstract   PDF
Darius Vilimas
 
Vol 58, No 1 (2012) Žiemgalos etninės ribos Abstract   PDF
Ilona Vaškevičiūtė
 
Vol 57, No 4 (2011) Žmogiškumo entropijos įveika Knuto Skujenieko, Gedimino Jokimaičio ir Leonardo Gutausko poezijoje Abstract   PDF
Gintarė BERNOTIENĖ
 
121 - 180 of 187 Items << < 1 2 3 4 > >>