The Sceptres Cracked, the Stars Dimmed

  • Darius Antanavičius

Abstract

Žvaigždės pakeičia skeptrus. 1695 m. Kražių rankraščio poezija. Sudarė ir parengė O. Dilytė-Čiurinskienė. Iš lotynų kalbos vertė O. Dilytė-Čiurinskienė, R. Koženiauskienė, S. Narbutas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, 422, [2] p.

Published
2023-10-05
Section
Review