Vol 63, No 4 (2017)

Table of Contents

Articles

Polina Ivanova, Ervin Grebesh, Anna Mutule, Olegs Linkevics
PDF
Heinz-Peter Berg
PDF
Serhii Yu. Shevchenko, Vitalii V. Volokhin, Illia M. Diahovchenko
PDF
Andrey Kostogryzov, Oleg Atakishchev, Andrey Nistratov, George Nistratov, Sergey Klimov, Leonid Grigoriev
PDF