ES INTERREG Baltijos jūros regiono programos finansuojamo projekto „Co2mmunity“ – „Atsinaujinančios energetikos projektų bendras valdymas ir finansavimas bendruomenėse“ – pradžia, tikslai ir uždaviniai

  • Mantas Marčiukaitis
  • Eugenija Farida Dzenajavičienė
  • Lina Murauskaitė
Published
2019-03-17
Section
Chronicle