Lietuvos gyventojų pasirengimo mokėti už atsinaujinančius energijos išteklius vertinimas

  • Dalia Štreimikienė
  • Ilona Ališauskaitė-Šeškienė
Keywords: atsinaujinantys energijos ištekliai, vartotojų pasirengimas mokėti, energetikos sektorius, vertinimas

Abstract

Lietuvoje egzistuoja daugybė paramos atsinaujinantiems energijos ištekliams formų, tačiau jos visos nukreiptos į gamybos sektorių. Pasaulyje daugiausia dėmesio skiriama vartojimo sektoriui. Tiriami socialiniai naujų technologijų vertinimai bei technologijų priimtinumas visuomenėje, pasirengimas mokėti už klimato kaitos švelninimo priemones. Kadangi nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvos gyventojai gali laisvai pasirinkti savo elektros energijos tiekėją bei taip paremti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, labai svarbu ištirti Lietuvos gyventojų pasirengimą mokėti už elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, bei nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius gyventojų pasirengimą mokėti už elektros energiją, pagamintą iš šių išteklių. Straipsnyje išnagrinėti pasirengimo mokėti už atsinaujinančius energijos išteklius tyrimai bei apibendrinti jų rezultatai, taip pat atliktas Lietuvos gyventojų pasirengimo mokėti už atsinaujinančius energijos išteklius vertinimas.
Published
2014-11-17
Section
Energetika