Vėjo jėgainių generuojamo akustinio triukšmo ir jo poveikio aplinkai tyrimai

  • Vladislovas Katinas
  • Mantas Marčiukaitis
  • Marijona Tamašauskienė
Keywords: vėjo jėgainė, akustinis triukšmas, statistikos parametrai, spektras, intensyvumas, vertinimas

Abstract

Straipsnyje pateikti vėjo jėgainių (VJ) generuojamo triukšmo statistikos parametrų kitimo dėsningumų tyrimai. Taikant greitosios Furje transformacijos algoritmą nustatyta, kad VJ generuojamo triukšmo garso slėgio pulsacijų spektre, palyginti su aplinkos foninio triukšmo spektru, didžiausi pokyčiai įvyksta 200–3 150 Hz dažnių dia­pazone, o infragarso, žemo dažnio (16–200 Hz) ir ultragarso dažnių diapazonuose šių spektrų stebimi tik neesminiai pokyčiai. Literatūros duomenų analizė rodo, kad VJ generuojamo akustinio triukšmo intensyvumo lygis priklauso nuo jos elementų aptekėjimo aerodinaminių procesų ir mechaninio triukšmo intensyvumo. Vertinant VJ generuojamo triukšmo lygį būtina atsižvelgti ir į vėjo sukeliamą foninį triukšmą, kuriam didelės įtakos turi vėjo srauto greičio dydis. Tyrimai rodo, kad VJ generuojamo triukšmo lygis, pučiant 12 m/s greičio vėjui ir esant atstumui iki VJ bokšto didesniam negu 100  m, tampa lygus foninio triukšmo lygiui. Pateiktas teorinis modelis VJ generuojamo triukšmo intensyvumo lygiui, atsižvelgiant į atstumą iki VJ, apskaičiuoti.
Published
2014-04-30
Section
Energetika