Elektros energijos gamybos šaltinių išorinių kaštų Lietuvoje vertinimas

Dalia Štreimikienė, Ilona Ališauskaitė-Šeškienė

Abstract


Straipsnyje analizuojami elektros energijos gamybos šaltinių išoriniai kaštai, kurie yra itin svarbūs siekiant sukurti efektyvią politiką, mažinančią neigiamus elektros energijos gamybos ir vartojimo efektus. Aprašoma ExternE metodika, kuri leidžia tiksliai nustatyti išorinius energijos šaltinių kaštus atsižvelgiant į elektrinės dislokacijos vietą ir meteorologines vietovės sąlygas. Remiantis šia metodika ir panaudojant jos modelį EcoSense, pateikiama Lietuvos ir ES-27 išorinių kaštų dėl teršalų emisijų į atmosferą analizė, o taip pat išorinių elektros energijos gamybos šaltinių kaštų Lietuvoje analizė. Išvadose teigiama, kad mažiausiais išoriniais kaštais pasižymi atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, pateikiamas išorinių kaštų palyginimas pagal poveikio sritis ir energijos gamybos šaltinių ciklo stadijas.

Keywords


elektros energijos gamybos šaltiniai; išoriniai kaštai; išorinių poveikių integravimo politika; atsinaujinanti energetika; vertinimas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/energetika.v59i1.2615

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-7208 (Print)
ISSN 1822-8836 (Online)