Medienos anglies likučio dujofikacijos spartinimas didinant CO2 dujų generavimą

  • Virginija Gurskienė
  • Anupras Šlančiauskas
Keywords: dujofikavimas, biokuras, CO susidarymas

Abstract

Dujų generavimas iš medienos atliekų pasinaudojant daliniu jų sudeginimu reaktoriuje yra paprasta technologija ir vertinga parama verslui. Didelis lakiųjų medžiagų ir deguonies kiekis kure jau 750 °C temperatūroje pateikia kokybiškas dujas, bet galutinėje išdeginimo stadijoje anglies likutis sulėtina procesą. Darbe eksperimentiškai surandama geriausia 1 100–1 200 °C temperatūros lauko situacija CO maksimaliam generavimui. Pasinaudojus termokinetine reakcijų analize, nusakomas reakcijos produktų kiekis per laiko vienetą. Nustatomos Arenijaus dėsnio pastoviosios palankių reakcijų vyksmui įvairių dujų mišinio aplinkoje. Parodoma, jog tikslinga didinti pradinį anglies deginimą iki CO2.
Published
2013-02-15
Section
Šiluminė fizika