Saulės energijos paklausos didinimo prielaidos

  • Audronė Klevienė
  • Eugenijus Perednis
Keywords: saulės energija, metodinis sprendimas, naudingumo ekonominis vertinimas

Abstract

Tyrimu analizuojamos prielaidos – didinti atsinaujinančių energijos išteklių paklausą saulės energijos panaudojimo pavyzdžiu. Pagrindinis akcentas yra vartotojų pasigamintos šilumos, panaudojant saulės energijos technologijas, ekonominio konkurencingumo galimybių analizė. Parodoma, kokiu mastu ir kokiomis prielaidomis saulės energijos technologijos galėtų konkuruoti su kitais energijos šaltiniais, jų išoriniu naudingumu apibrėžiant galimus finansavimo šaltinius.
Published
2012-11-01
Section
Energetika