Energijos veiksmingumo didinimo priemonės ir jų efektyvumas

  • Dalia Štreimikienė
  • Asta Mikalauskienė
Keywords: energijos efektyvumo didinimas, energetikos politika, priemonės, pastatai

Abstract

Straipsnyje analizuojama energijos efektyvumo didinimo politika, pagrindinis dėmesys yra skiriamas energijos efektyvumo didinimo priemonėms pastatuose, tiek namų ūkiuose, tiek paslaugų sektoriuje. Straipsnyje išanalizuoti ES energetikos politikos prioritetiniai dokumentai, skirti energijos efektyvumo didinimo politikos įgyvendinimui, bei įvertinta Lietuvos pažanga įgyvendinant energijos efektyvumo didinimo tikslus. Remiantis energijos taupymo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo potencialo ir kaštų vertinimais, atliktais ES šalyse, pateikiamos rekomendacijos dėl Lietuvos energijos efektyvumo didinimo politikos įgyvendinimo, orientuojant ją į sektorius, pasižyminčius mažiausiais energijos taupymo ir šiltnamio dujų emisijų mažinimo kaštais bei dideliu energijos taupymo ir šiltnamio dujų emisijų mažinimo potencialu.
Published
2012-11-01
Section
Energetika