Biodegalų gamybos ir vartojimo plėtros Lietuvoje įvertinimas

Vladislovas Katinas, Juozas Savickas

Abstract


Straipsnyje atlikta biodegalų gamybos ir vartojimo būklės bei galimybių ir apimčių plėtros šalyje analizė, pateikta ES šalių biodegalų potencialo informacija, įvertinti pagrindiniai šios pramonės šakos tolimesnio vystymosi aspektai. Išnagrinėti bei praktiniu požiūriu įvertinti Lietuvoje atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą skatinantys ES ir LR teisės aktai bei norminiai dokumentai, reglamentuojantys biodegalų gamybą. Pateikta svarbiausia informacija apie biodegalų gamybos pajėgumus bei potencialą šalies įmonėse. Išryškinti racionalaus sprendimo reikalaujantys biodegalų gamybos klausimai, susiję su šalutinės produkcijos panaudojimo problemomis.

Keywords


biodegalai; bioetanolis; biodyzelinas; rapsų metilo esteris

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/energetika.v58i2.2340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-7208 (Print)
ISSN 1822-8836 (Online)