Šiluminių elektrinių generatorinių agregatų režimų modeliavimas

  • Ramūnas PONELIS
  • Vaclovas AŽUBALIS
Keywords: elektros energetikos sistema, generatoriniai agregatai, garo turbinos modelis, tarpinis garo nuėmimas, katilo modelis, agregatų valdymo režimų modeliai

Abstract

Kaip galima tikslesnis elektrinių generatorinių agregatų pirminių variklių ir jų re­guliavimo sistemų bei valdymo režimų modeliavimas yra svarbus tiriant vidutinės trukmės ir ilgalaikius elektromechaninius pereinamuosius procesus bei dažnio stabilumą. Tai ypač aktualu mažose elektros energetikos sistemose. Straipsnyje pa­teikiami turbinos su tarpiniu garo nuėmimu modelio schemos sudarymo principai, kai garo nuėmimai yra tarp atskirų turbinos sekcijų ar jų viduje; parodoma alterna­tyvi suprastinto turbinos modelio schema; šiluminės elektrinės generatorinio agre­gato atskirų valdymo režimų modelių schemos. Pateikiamos šiluminės elektrinės agregato skirtingų valdymo režimų modelių reakcijos į šuolinį dažnio pokyčio sig­nalą parametrų kitimo kreivės.
Published
2012-03-01
Section
Energetika