Grunto kolektoriaus ventiliuojamo oro šildymui konstrukcijos parametrų skaičiavimo metodika

Rimvydas AMBRULEVIČIUS, Stefa LYNIKIENĖ

Abstract


Komfortinio mikroklimato sudarymas mažesnėmis energijos sąnaudomis reikalauja ne tik keisti statinių konstrukciją, bet ir diegti tobulesnes technologijas bei panaudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Viena tokių priemonių yra oro šildymo grunto kolektoriai (GK), įgalinantys ženkliai sumažinti šilumos nuostolius priverstinio ventiliavimo sistemose ir panaudoti grunto šilumą. Pateikiama esamų grunto kolektorių skaičiavimo programų taikymo galimybės ir ypatumai. Mažos ir vidutinės galios GK, skirtiems individualių namų ir nedidelių pastatų šildymo–vėdinimo sistemoms, skaičiuoti siūlomas supaprastintas skaičiavimo metodas. Taikant jį galima nustatyti GK konstrukcinius parametrus, užtikrinančius reikiamą oro šildymą, kai yra žinomi grunto ir ortakių šiluminiai parametrai, esant numatytoms aplinkos temperatūroms. Pateiktos matematinės išraiškos lygiagrečių kanalų sąveikos zonos pločiui ir gruntinio vandens lygio įtakai nustatyti bei schemos pasirinkimo ir projektavimo rekomendacijos.

Raktažodžiai: geotermija, grunto kolektoriai, projektavimas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/energetika.v57i4.2090

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-7208 (Print)
ISSN 1822-8836 (Online)