Daugiakriterinės analizės metodo taikymas parenkant Ignalinos AE V1 pastato įrengimų išmontavimo būdą. 1. Kiekybinių kriterijų įvertinimas

Arūnas SIRVYDAS, Gintautas POŠKAS, Audrius ŠIMONIS, Povilas POŠKAS

Abstract


Pirmajame šios serijos straipsnyje atlikus situacijos analizę Ignalinos AE V1 pastate ir surinkus pirminius įrangos komponentų fizinius, radiologinius, išdėstymo schemų ir kitus duomenis bei atlikus pradinę duomenų analizę buvo suformuluoti alternatyvūs įrenginių išmontavimo būdai, sudarytas daugiakriterinei analizei atlikti reikalingas hierarchinis kriterijų sąrašas, kuris yra būdingas atominių elektrinių užterštos įrangos išmontavimo projektams. Taip pat šiame straipsnyje pateiktas ir Ignalinos AE V1 pastato įrengimų skirtingų išmontavimo būdų kiekybinių kriterijų įvertinimas. Iš viso buvo analizuoti du įrengimų išmontavimo būdai (alternatyvos) – pirmasis, kai atliekama išmontuotų komponentų dezaktyvacija (kur tai įmanoma), ir antrasis, kai išmontuotų komponentų dezaktyvacija neatliekama, o po išmontavimo jie iškart vežami į atitinkamas atliekų saugojimo ar šalinimo vietas. Analizė buvo atlikta naudojant Lietuvos energetikos instituto Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje sukurtą kompiuterinę programą DECRAD.
Analizės rezultatai parodė, kad neatliekant išmontuotų komponentų dezaktyvacijos, pirminių radioaktyviųjų atliekų, šalinamų į labai mažo aktyvumo atliekų (LMAA) atliekyną, masė yra daugiau nei du kartus didesnė, nei tuo atveju, kai ji atliekama.
Reikalingos investicijos ir bendros viso projekto įgyvendinimo išlaidos tarp abiejų išmontavimo būdų skiriasi atitinkamai tik apie 6 % ir 7 %.

Raktažodžiai: Ignalinos AE, V1 pastatas, įrangos išmontavimo būdai, kompiuterinė programa DECRAD, kiekybinių kriterijų įvertinimas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/energetika.v57i4.2085

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-7208 (Print)
ISSN 1822-8836 (Online)