Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 20, No 1 (2013) Prof. habil. dr. Romualdui Deltuvui – 70 metų Details   PDF
Romualdas Mankus, Edmundas Petrauskas
 
Vol 22, No 3 (2015) Profesorių Zenoną Rokų Rudziką prisimenant Details   PDF
 
Vol 19, No 4 (2012) Profesoriui habil. daktarui Algimantui Vincentui Bujauskui – 80 metų Details   PDF
Veronika Vasiliauskienė
 
Vol 20, No 2 (2013) Profesorius Algirdas Juozas Motuzas – agronomas, dirvožemininkas ir agronomijos mokslo istorikas Details   PDF
Veronika Vasiliauskienė, Albinas Kusta
 
Vol 18, No 3 (2011) Profesorius Aloyzas Dirsė – žymus Lietuvos mokslininkas, pedagogas ir visuomenės veikėjas Abstract   PDF
 
Vol 18, No 4 (2011) Profesorius Leonas Kadžiulis - iškilus agronomas, mokslininkas, akademikas Abstract   PDF
 
Vol 18, No 2 (2011) Profesorius Vladas Čaikauskas – žymus cukrinių runkelių auginimo Lietuvoje tyrėjas Abstract   PDF
 
Vol 20, No 4 (2013) Pupinių žolių antžeminės masės, panaudotos žaliajai trąšai, poveikis anglies ir azoto pokyčiams glėjiškame rudžemyje (Gleyic Cambisol) Abstract   PDF
Aušra Arlauskienė, Alvyra Šlepetienė, Danguolė Nemeikšienė
 
Vol 20, No 2 (2013) Quality of orthophoto mosaics made with different methods Abstract   PDF
Natalja Liba, Ina Järve, Marian Rand
 
Vol 19, No 1 (2012) Rapsų liekanų vandeninių ištraukų alelopatinė įtaka vasarinių miežių dygimui bei augimui Abstract   PDF
Rimantas VELIČKA, Rita ČEPULIENĖ, Aušra MARCINKEVIČIENĖ, Rita PUPALIENĖ, Zita KRIAUČIŪNIENĖ, Robertas KOSTECKAS, Sigitas ČEKANAUSKAS, Rūta BIELIAUSKAITĖ
 
Vol 21, No 4 (2014) Relationship between concentration of crude protein in spring barley (Hordeum vulgare L.), white goosefoot (Chenopodium album L.), charlock (Sinapis arvensis L.) and prickly grass (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) Abstract   PDF
Vytautas Pilipavičius
 
Vol 20, No 3 (2013) Returns to scale in the Lithuanian family farms: A quantitative approach Abstract   PDF
Tomas Baležentis, Romualdas Valkauskas
 
Vol 23, No 2 (2016) Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams Abstract   PDF
Regina Malinauskaitė
 
Vol 22, No 1 (2015) Sėjomainų ir priešsėlių poveikis su auginamų javų derliumi išnešamų maisto medžiagų kiekiui Abstract   PDF
Darija Jodaugienė, Vaclovas Bogužas, Romutė Mikučionienė, Ingė Auželienė, Romualdas Zemeckis
 
Vol 20, No 3 (2013) Sėjos laiko ir tręšimo įtaka sėklai skirtų eraičinsvidrių (Festulolium) augimui ir fotosintezei Abstract   PDF
Jolanta Leliūnienė, Giedrė Samuolienė, Evaldas Klimas, Pavelas Duchovskis
 
Vol 20, No 3 (2013) Sieros trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir kokybei Abstract   PDF
Rūta Staugaitienė, Alvyra Šlepetienė, Lina Žičkienė
 
Vol 20, No 1 (2013) Skirtingos cheminės sudėties žaliosios trąšos įtaka humuso susidarymui išplautžemyje Abstract   PDF
Danuta Romanovskaja, Alvyra Šlepetienė, Liudmila Tripolskaja
 
Vol 23, No 1 (2016) Skirtingų lubinų veislių jautrumas antraknozei (Colletotrichum spp.) Abstract   PDF
Nijolė Liepienė, Roma Semaškienė
 
Vol 19, No 4 (2012) Skirtingų tarpinių pasėlių floristinė sudėtis ir įtaka žirnių pasėlio piktžolėtumui Abstract   PDF
Laura Masilionytė, Stanislava Maikštėnienė
 
Vol 20, No 2 (2013) Smiltyninio ir miškinio lendrūnų gausumas, biologinės ir cheminės savybės neplynose pušynų kirtavietėse Abstract   PDF
Jurgita Sasnauskienė, Vitas Marozas
 
Vol 19, No 1 (2012) Sprendimų priėmimas žemės ūkyje ir draudimas, kaip rizikos valdymo priemonė Abstract   PDF
Laura GIRDŽIŪTĖ, Astrida SLAVICKIENĖ
 
Vol 18, No 1 (2011) Sumedėjusių augalų būklės ir edafinių sąlygų tyrimai Alytaus miesto želdynuose Abstract   PDF
Kęstutis ŽEIMAVIČIUS, Vilija SNIEŠKIENĖ, Rimantas VAISVALAVIČIUS, Antanina STANKEVIČIENĖ
 
Vol 23, No 3 (2016) Suminė ir labilioji anglis dirvožemyje tręšiant šunažolę mineralinėmis trąšomis ir biodujų gamybos šalutiniu produktu Abstract   PDF
Žygimantas Staugaitis, Alvyra Šlepetienė, Vita Tilvikienė, Žydrė Kadžiulienė
 
Vol 23, No 1 (2016) Sunkiųjų metalų akumuliacija salotose (Lactuca sativa L.), užaugintose kalkių purvu stabilizuotame substrate Abstract   PDF
Eglė Barkauskaitė, Alfreda Kasiulienė, Valdas Paulauskas, Giedrius Šlekys
 
Vol 19, No 4 (2012) Supaprastinto sunkių priemolių dirbimo įtaka vasarinių miežių piktžolėtumui ir derlingumui Abstract   PDF
Aleksandras Velykis, Antanas Satkus
 
Vol 18, No 1 (2011) Suvalkijos etnografinio regiono eksperimentinis senųjų vienkieminių sodybų želdinimo tradicijų tyrimas Abstract   PDF
Romualdas MISIUS
 
Vol 20, No 3 (2013) Suvalkijos etnografinio regiono savaimingos ir planingos statybos vienkieminių sodybų erdvinės struktūros ir želdinimo lyginamoji analizė Abstract   PDF
Romualdas Misius
 
Vol 18, No 1 (2011) Šviesos spektro sudėties įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) stiebagumbių apikalinio dominavimo slopinimui Abstract   PDF
Živilė JUKNEVIČIENĖ, Giedrė SAMUOLIENĖ, Akvilė VIRŠILĖ, Pavelas DUCHOVSKIS, Egidija VENSKUTONIENĖ
 
Vol 19, No 1 (2012) Tautinio paveldo produktų vertė, rinkodara ir plėtros kryptys Abstract   PDF
Vitalija RUDZKIENĖ, Reda SKRODENYTĖ
 
Vol 18, No 1 (2011) Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus Abstract   PDF
Antanas ŠARKINAS, Sigita URBIENĖ, Andrius ŠARKA, Lina SASNAUSKAITĖ
 
Vol 19, No 3 (2012) The Cost Malmquist Index decomposition for analysis of the total factor productivity change in Lithuanian family farms Abstract   PDF
Tomas Baležentis
 
Vol 25, No 1 (2018) The dependence of summer barley growing and development on the concentration of naphthalene in soil Abstract   PDF
Karolina Barčauskaitė, Romas Mažeika
 
Vol 24, No 1 (2017) The effect of biological preparation Fertenat on spring wheat productivity and quality Abstract   PDF
Juozas Pekarskas, Algirdas Gavenauskas, Anželika Dautartė
 
Vol 24, No 4 (2017) The effect of sowing time on pest spreading in spring oilseed rape crop Abstract   PDF
Rimantas Velička, Lina Marija Butkevičienė, Rita Pupalienė, Zita Kriaučiūnienė, Robertas Kosteckas, Silvija Kosteckienė, Edvinas Klusavičius, Simonas Meškauskas
 
Vol 20, No 2 (2013) The effect of the microelement fertilizers and biological preparation Terra Sorb Foliar on spring rape crop Abstract   PDF
Elena Jakienė
 
Vol 25, No 1 (2018) The evaluation of the use of renewable energy resources Abstract   PDF
Rita Bužinskienė
 
Vol 24, No 4 (2017) The impact of non-chemical weed control methods and biopreparations on winter oilseed rape preparation for over-wintering and productivity Abstract   PDF
Aušra Marcinkevičienė, Rimantas Velička, Marina Keidan, Lina Marija Butkevičienė, Zita Kriaučiūnienė, Robertas Kosteckas, Sigitas Čekanauskas
 
Vol 25, No 2 (2018) The influence of aqueous extracts on curd-type cheese quality Abstract   PDF
Jūratė Šlapkauskaitė, Kristina Žalnieraitė, Algimantas Šlapkauskas, Dalia Sekmokienė
 
Vol 25, No 1 (2018) The influence of bioorganic nanofertilizer on spring barley and oilseed rape productivity and economical effectiveness Abstract   PDF
Vidmantas Spruogis, Elena Jakienė, Anželika Dautartė, Romualdas Zemeckis
 
Vol 24, No 4 (2017) The influence of climate conditions and fertilizer rates calculated by different methods on spring wheat crop Abstract   PDF
Gediminas Staugaitis, Loreta Aleknavičienė, Zita Brazienė, Antanas Marcinkevičius
 
Vol 24, No 3 (2017) The influence of different nitrogen forms and application time on winter wheat Abstract   PDF
Vita Smalstienė, Irena Pranckietienė, Rūta Dromantienė, Gvidas Šidlauskas
 
Vol 19, No 4 (2012) The quality comparison of different Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) cultivars tubers Abstract   PDF
Sandra Žaldarienė, Jurgita Kulaitienė, Judita Černiauskienė
 
Vol 22, No 4 (2015) The spatial pattern of forest cover changes in Lithuania during the second half of the twentieth century Abstract   PDF
Daiva Juknelienė, Gintautas Mozgeris
 
Vol 20, No 1 (2013) The Teacher of Lithuanian Horticulturists Professor Zdzisław Kawecki Details   PDF
Vidmantas Stanys
 
Vol 25, No 1 (2018) The transfer effect of southern populations of scots pine (Pinus sylvestris L.) on climatic conditions of Lithuania Abstract   PDF
Linas Bužinskas, Darius Danusevičius
 
Vol 20, No 4 (2013) Tiesioginių išmokų reformos galimas poveikis žemdirbių namų ūkių pajamoms Lietuvoje Abstract   PDF
Vlada Vitunskienė, Jurgita Baltušienė, Tomas Rekašius
 
Vol 18, No 1 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 18, No 2 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 18, No 3 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 18, No 4 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
151 - 200 of 230 Items << < 1 2 3 4 5 > >>