Vol 21, No 2 (2014)

Table of Contents

Agronomija

Rimantas Velička, Rita Pupalienė, Lina Marija Butkevičienė, Zita Kriaučiūnienė, Viktorija Gecaitė
PDF

Miškotyra

Vitas Marozas, Jurgita Baranauskaitė, Kęstutis Pėtelis
PDF

Zootechnika

Antanas Sederevičius, Sigita Urbienė, Dovilė Levickienė
PDF

Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

Pranas Aleknavičius, Audrius Aleknavičius, Daiva Juknelienė
PDF
Vaiva Stravinskienė, Giedrius Balevičius
PDF

Ekonomika

Stasys Mizaras, Diana Mizaraitė
PDF

Kronika

2013 m. apgintos žemės ūkio mokslų srities daktaro disertacijos (Tęsinys. Pradžia 2014 T. 21. Nr. 1.)
PDF