Vol 20, No 2 (2013)

Table of Contents

Agronomija

Elena Jakienė
PDF

Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

Eglė Sendžikienė, Violeta Makarevičienė
PDF
Natalja Liba, Ina Järve, Marian Rand
PDF

Miškotyra

Stasys Mizaras, Marius Kavaliauskas, Gintautas Činga
PDF
Jurgita Sasnauskienė, Vitas Marozas
PDF

Zootechnika

Lina Anskienė, Vida Juozaitienė, Vilius Žiogas, Aleksandras Muzikevičius, Arūnas Šileika
PDF

Kronika

Profesorius Algirdas Juozas Motuzas – agronomas, dirvožemininkas ir agronomijos mokslo istorikas
Veronika Vasiliauskienė, Albinas Kusta
PDF