Žemės ūkio mokslai

Lietuvos mokslų akademijos moksliniame periodiniame leidinyje „Žemės ūkio mokslai – Agricultural Sciences“ publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių arba anglų kalbomis iš šių mokslo sričių ir krypčių:
biomedicinos mokslai: agronomija (06B), miškotyra (14B),  
zootechnika (13B), veterinarinė medicina (12B);
technologijos mokslai: mechanikos inžinerija (09T), aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T) (žemės ūkio inžinerija ir melioracija);  
socialiniai mokslai: vadyba ir administravimas (03S), ekonomika (04S) (žemės ūkio ekonomika, sociologija, kaimo plėtra ir pan.).

Vol 23, No 4 (2016)

Table of Contents

Agronomija

Akvilė Jonavičienė
PDF
Aušra Sinkevičienė, Kęstutis Romaneckas, Aida Adamavičienė, Rasa Kimbirauskienė, Tomas Jurčiukonis
PDF
Victoria Vasko, Victor Kyrychenko
PDF

Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

Audrius Aleknavičius, Marius Aleknavičius, Pranas Aleknavičius
PDF

Ekonomika

Stasys Mizaras, Diana Lukminė
PDF

Agronomijos mokslo istorijos puslapiai

Agronomijos mokslinių mokyklų Lietuvoje identifikavimas. 1. Pirmosios disertacijos
Algirdas Juozas Motuzas
PDF