Ūkių žemės naudojimo perspektyvos Lietuvoje

Vaiva Stravinskienė, Audrius Aleknavičius, Pranas Aleknavičius

Abstract


Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013  m. programos įgyvendinimo pasekmės žemės ūkio paskirties žemės naudojimui. Pagrindinis tyrimų tikslas  –  išanalizuoti žemės ūkio naudmenų ploto pokyčius ir galimybes reguliuoti žemės ūkio raidą šalies regionuose. Analizės pagrindu nustatyti prognozuojami žemės ūkio naudmenų ploto, ūkio dydžio ir žemės ūkio gamybos specializacijos pokyčiai iki 2020  metų. Pateikti pasiūlymai teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis reguliuoti agrarinių teritorijų plėtrą šalies savivaldybėse taip, kad būtų išsaugotas ir padidintas našių žemės ūkio naudmenų plotas, o augalininkystės ir gyvulininkystės gamybos šakos būtų plėtojamos atsižvelgiant į tinkamiausią žemės ūkinių savybių panaudojimą. Padidinus žemės naudojimo efektyvumą ir teikiant Europos Sąjungos bei valstybės paramą, šalyje gali didėti deklaruojamų žemės ūkio naudmenų plotas (apie 5 %), vidutinis ūkio dydis (iki 29,5 ha), intensyviųjų kultūrų pasėlių plotas (11 % ir daugiau). Dėl racionalesnio daugiamečių žalienų naudojimo sutartinių galvijų skaičių šalyje galima padidinti 58 % ir daugiau.

Keywords


žemės ūkio naudmenos; ūkiai; parama žemės ūkio plėtrai; intensyvieji pasėliai; daugiametės žalienos

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v22i4.3216

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1392-0200 (Print)
ISSN 2424-4120 (Online)