Darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose teorinės prielaidos

Vytautas Pilipavičius

Abstract


Svarbi reikšmė Lietuvos kaimo plėtros procese šiandien teikiama kaimiškųjų regionų vystymui, kuris grindžiamas darniu darbo vietų kūrimu, stiprinančiu kaimo vietovių konkurencingumą.
Straipsnyje analizuojamos darnaus sampratos vystymo ištakos bei raida, apžvelgiami teoriniai darbo vietų vystymo aspektai bei analizuojama darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose problematika. Atliktos analizės pagrindu parengtas darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuosiuose regionuose koncepcinis modelis.
Rengiant straipsnį naudotasi surinkta mokslinių tyrimų medžiaga vykdant Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą projektą „Darnus ir subalansuotas darbo vietų vystymas kaimiškuose regionuose“ (pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“).

Keywords


darnus vystymas; darbo vietų vystymas; kaimiškųjų regionų vystymas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v19i3.2506

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1392-0200 (Print)
ISSN 2424-4120 (Online)