Augimo aktyvatoriaus Penergetic-p įtaka ekologiškai auginamiems vasariniams kviečiams

Juozas Pekarskas

Abstract


Augimo aktyvatoriaus Penergetic-p įtaka ekologiškai auginamų vasarinių kviečių grūdų derliui, jų cheminei sudėčiai bei derliaus struktūros elementams tyrimai vykdyti 2005–2008 m. Aleksandro Sulginskio universiteto Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje priemolio, giliau glėjiškame pasotintame palvažemyje  –  PLb–g4 (Endohypogleyi-Eutric Planosol  –  PLe-gln-w). Vasarinių kviečių sėklas apvėlus augimo aktyvatoriumi Penergetic-p šaknims ir nupurškus Penergetic-p lapams, iš esmės (0,29 t ha–1 arba 10,6 %) padidėjo grūdų derlius, palyginti su kviečiais, augintais be augimo aktyvatorių, bet nenustatyta esminių derliaus skirtumų, palyginti tik su sėklų apvėlimu Penergetic-p šaknims. Vasarinių kviečių sėklas apvėlus Penergetic-p šaknims ir nupurškus Penergetic-p lapams, grūduose iš esmės (38  s) padidėjo kritimo skaičiaus reikšmė. Penergetic-p neturėjo esminės įtakos žaliųjų baltymų ir glitimo kiekiui grūduose. Nustatyta tik tendencija, kad dėl Penergetic-p grūduose daugėja žaliųjų baltymų ir didėja sedimentacijos rodiklio reikšmė. Penergetic-p neturėjo didelės reikšmės vasarinių kviečių grūdų fosforo, kalio, kalcio ir magnio kiekiui. Vasarinių kviečių sėklas apvėlus Penergetic-p šaknims ir nupurškus Penergetic-p lapams, akivaizdžiai padidėjo sėklų skaičius varpoje, pailgėjo stiebas, palyginti su kontrolinio varianto kviečiais bei kviečiais, kurių sėkla buvo apvelta tik Penergetic-p šaknims. Augimo aktyvatorius Penergetic-p padidino 1  000 grūdų masę, bet neturėjo didelės įtakos varpos ilgiui, bendram ir produktyvių vieno augalo stiebų skaičiui. Meteorologinės sąlygos ekologiškų vasarinių kviečių vegetacijos metu turėjo didelės įtakos tiek gūdų derlingumui, jų cheminei sudėčiai, tiek ir derliaus struktūros elementų reikšmėms.

Keywords


ekologinis ūkininkavimas; vasariniai kviečiai; Penergetic-p; derlius; cheminė sudėtis; derliaus struktūros elementai

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v19i3.2502

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1392-0200 (Print)
ISSN 2424-4120 (Online)