Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 61, No 1 (2015) Kova dėl žemės: dvaro ir laisvųjų žmonių santykiai sprendžiant žemės nuosavybės klausimą XIX a. II pusėje Abstract   PDF
Tamara Bairašauskaitė
 
Vol 61, No 3 (2015) Kultūrinės veiklos centrai tarpukario Lietuvoje: šaulių namai – tautos namai Abstract   PDF
Vytautas Jokubauskas
 
Vol 60, No 1 (2014) Kunigaikščio Jonušo Boleslovaičio Svirskio (mirė 1597 m.) karjera: nuo vietinių pareigybių iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diplomatinės tarnybos Abstract   PDF
Vytas Jankauskas
 
Vol 58, No 2 (2012) Labūnavos krašto toponimija: lingvistinės įžvalgos Abstract   PDF
Ilona Mickienė, Gabija Bankauskaitė-Sereikienė
 
Vol 59, No 3 (2013) Laikinosios sostinės refleksija Vytauto Sirijos Giros romane Raudonmedžio rojus Abstract   PDF
Viktorija Šeina
 
Vol 57, No 4 (2011) LDK pavieto žemės teismų funkcija – tarp notariato ir teismo (iki 1588 m.) (lietuviškų pavietų atvejis) Abstract   PDF
Darius VILIMAS
 
Vol 57, No 2 (2011) Lenkų mokytojų rengimas LSSR: 1947–1961 m. Abstract   PDF
Vitalija STRAVINSKIENĖ
 
Vol 58, No 1 (2012) Lietuvių ir prūsų dievų atvaizdai rašytinių šaltinių duomenimis Abstract   PDF
Rimantas Balsys
 
Vol 62, No 2 (2016) Lietuvių kalba Vilniaus švietimo apygardos vidurinėse mokyklose 1906–1914 m. Abstract   PDF
Olga Mastianica
 
Vol 57, No 2 (2011) Lietuvos dvasininkų slapstymasis pokariu Abstract   PDF
Regina LAUKAITYTĖ
 
Vol 58, No 3 (2012) Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija Abstract   PDF
Lina Petrošienė
 
Vol 59, No 3 (2013) Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje (1939 m. rugsėjis–spalis) Abstract   PDF
Sandra Grigaravičiūtė
 
Vol 62, No 1 (2016) Lietuvos istorijos mokslo ir studijų transformacija 1988–1990 metais pagal institucijų posėdžių protokolus Abstract   PDF
Valdas Selenis
 
Vol 62, No 1 (2016) Lietuvos istorikės profesorės Aldonos Gaigalaitės (1927–2015) netekus Details   PDF
Juozas Skirius
 
Vol 57, No 1 (2011) Lietuvos Kalvarijų kryžiaus kelių giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė: vietos ar atneštinė tradicija? Abstract   PDF
Alfonsas MOTUZAS
 
Vol 57, No 3 (2011) Lietuvos konsulato Vilniuje steigimo aplinkybės (1938–1939 m.) Abstract   PDF
Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ
 
Vol 60, No 2 (2014) Lietuvos mokslų akademijos kūrėjas Vincas Krėvė ir istorijos istorija Details   PDF
Algirdas Gaižutis
 
Vol 61, No 3 (2015) Lietuvos šauliai, Latvijos aizsargai ir Estijos kaitseliitai Holokausto akistatoje: lyginamoji analizė Abstract   PDF
Hektoras Vitkus
 
Vol 61, No 3 (2015) Lietuvos šaulių sąjunga valstybės gynyboje XX a. 4-ajame dešimtmetyje: šaulių parengtis karinėms užduotims vykdyti Abstract   PDF
Jonas Vaičenonis
 
Vol 60, No 4 (2014) Lietuvos visuomenės profesionalėjimo kryptys (pagal 1897 m. Rusijos imperijos visuotinį gyventojų surašymą) Abstract   PDF
Olga Mastianica
 
Vol 57, No 2 (2011) Literatūrinis Kuršių nerijos kraštovaizdis: P. Babicko Gintaro krantas Abstract   PDF
Aurelija MYKOLAITYTĖ
 
Vol 58, No 1 (2012) Marija Alseikaitė-Gimbutienė – baltų archeologijos tyrėja Abstract   PDF
Adomas Butrimas
 
Vol 58, No 2 (2012) Marijampolės apskrities priesaginiai ir priesagėtieji oronimai Abstract   PDF
Dalia Sviderskienė
 
Vol 59, No 1 (2013) Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidės: pagrindinio tono ir intensyvumo požymiai Abstract   PDF
Rima Bakšienė
 
Vol 59, No 4 (2013) Meilinimosi raiškos transformacijos Lietuvos kaimo jaunimo tarpusavio santykiuose: neverbalinis bendravimo aspektas (XX a. 3–10 dešimtmečiai) Abstract   PDF
Andželika Bylaitė-Žakaitienė
 
Vol 58, No 1 (2012) Metaforinė ąžuolo kulto raiška lietuvių etnokultūroje (pagal žemaičių legendą „Baublys“) Abstract   PDF
Regina Koženiauskienė
 
Vol 58, No 3 (2012) Metakalbiniai komentarai kaip internetinio naujažodžių diskurso elementas Abstract   PDF
Jurgita Girčienė
 
Vol 61, No 2 (2015) Mirties bausmė Žemaičių pilies teisme XVI–XVII a. I pusėje Abstract   PDF
Gitana Zujienė
 
Vol 61, No 4 (2015) Mitinis vandens kodas Antano Vaičiulaičio novelėje „Akmenų laukas“ Abstract   PDF
Gabija Bankauskaitė-Sereikienė
 
Vol 57, No 4 (2011) Motiejus Miškinis – literatūros istorikas ir kritikas Abstract   PDF
Jonas ŠLEKYS
 
Vol 57, No 3 (2011) Nauji prūsų X–XIII a. kapinynų tyrimai vakarų baltų kultūros kontekste Abstract   PDF
Romanas ŠIROUCHOVAS
 
Vol 61, No 1 (2015) Nostalginis diskursas lietuvių memuaristikoje Abstract   PDF
Vilma Popovienė
 
Vol 62, No 3 (2016) Pabaisko mūšyje dalyvavusių kariuomenių sudėtis ir skaičiai Abstract   PDF
Tomas Baranauskas
 
Vol 59, No 4 (2013) Pasiruošimas Kalėdų šventėms vilniečių šeimose: stresas ar malonumas? Abstract   PDF
Rasa Paukštytė-Šaknienė
 
Vol 63, No 1 (2017) Phonetic Change of Peripheral Subdialects of the Residents of Kupiškis and Utena Regions in the Twenty-first Century: The Case of Vabalniñkas, Dašiškiai and Salãmiestis Points Abstract   PDF
Asta Balčiūnienė, Regina Rinkauskienė, Violeta Meiliūnaitė
 
Vol 58, No 2 (2012) Pirklių vaizdinys lietuviškoje periodinėje spaudoje 1883–1914 m. Abstract   PDF
Aelita Ambrulevičiūtė
 
Vol 61, No 3 (2015) Pirmojo pasaulinio karo atminimas Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje: naujų tyrimų pradžia Abstract   PDF
Vasilijus Safronovas
 
Vol 60, No 1 (2014) Pradžios knygos 1–4 sk. vertimas ir leksikografinės pastabos, I: pasakojimas apie kūrimą 1,1–2,3 Abstract   PDF
Ingrida Gudauskienė, Danielius Dikevičius
 
Vol 60, No 3 (2014) Pradžios knygos 1–4 sk. vertimas ir leksikografinės pastabos, II: pasakojimas apie kūrimą 2,4–25 Abstract   PDF
Ingrida Gudauskienė, Danielius Dikevičius
 
Vol 61, No 1 (2015) Pradžios knygos 1–4 sk. vertimas ir leksikografinės pastabos, III: pasakojimas apie įvykius gerovės sode 3,1–24 Abstract   PDF
Danielius Dikevičius, Ingrida Gudauskienė
 
Vol 62, No 2 (2016) Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga Abstract   PDF
Marius Smetona, Anželika Smetonienė
 
Vol 62, No 2 (2016) Profesinio tapatumo stiprinimo praktika: vilniečių profesinė diena Abstract   PDF
Irma Šidiškienė
 
Vol 62, No 2 (2016) Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės Abstract   PDF
Ilona Mickienė, Sandra Gailiūnaitė
 
Vol 61, No 1 (2015) Rankraštiniai duomenys apie kalendorines šventes Abstract   PDF
Asta Venskienė
 
Vol 58, No 4 (2012) Representation of Latvia and Latvians in Contemporary Latvian Literature Abstract   PDF
Maija Burima
 
Vol 62, No 4 (2016) Romėniška moneta iš Panemunės pilies Abstract   PDF
Arvydas Malonaitis
 
Vol 57, No 1 (2011) S. Gaižiūno „Klajojantys siužetai baltų literatūrose“ Abstract   PDF
Inga STEPUKONIENĖ
 
Vol 61, No 3 (2015) Šauliai, Birželio sukilimas ir partizaninis karas: Šiaurės rytų Lietuvos atvejis Abstract   PDF
Dainius Noreika
 
Vol 60, No 3 (2014) Sąvokų topografavimas bendradarbių laisvalaikio tyrime Abstract   PDF
Irma Šidiškienė
 
Vol 58, No 1 (2012) Seniausieji žaislai Lietuvos istorijoje Abstract   PDF
Gintautas Zabiela
 
Vol 58, No 1 (2012) Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas Abstract   PDF
Libertas Klimka
 
Vol 62, No 2 (2016) Simbolinis Aldonos Gustas kraštovaizdis poezijoje ir tapyboje Abstract   PDF
Aurelija Mykolaitytė
 
Vol 57, No 2 (2011) Šiuolaikinių gyvenimo istorijų bei asmeninės patirties pasakojimų analizės ypatumai Abstract   PDF
Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
 
Vol 59, No 4 (2013) Socialinės organizacijos raida Dubingių mikroregione I a. – XVI a. viduryje: teorinis modelis Abstract   PDF
Rimvydas Laužikas
 
Vol 57, No 2 (2011) Sovietinio dokumentinio kino istorija kinematografiškai Abstract   PDF
Rūta ŠERMUKŠNYTĖ
 
Vol 62, No 3 (2016) Sovietmečio atminties perkūrimas šiuolaikinėje kultūroje Abstract   PDF
Aurelija Mykolaitytė
 
Vol 63, No 1 (2017) Space and Time in the District Land Court Abstract   PDF
Darius Vilimas
 
Vol 60, No 2 (2014) Špitolių istorijos atspindžiai Rakaučiznos (Ukmergės r.) senkapio tyrimų duomenimis Abstract   PDF
Povilas Blaževičius, Justina Kozakaitė, Toma Zarankaitė
 
Vol 60, No 2 (2014) Šventė Vilniuje: Naujieji metai lietuvių, lenkų ir rusų šeimose Abstract   PDF
Žilvytis Šaknys
 
Vol 57, No 1 (2011) Tapatybės paieškos Roberto Keturakio poezijos rinkinyje Atspindžiai Abstract   PDF
Inga STEPUKONIENĖ
 
61 - 120 of 169 Items << < 1 2 3 > >>