Vol 62, No 1 (2016)

Table of Contents

History

Darius Vilimas
PDF
Mindaugas Tamošaitis
PDF
Valdas Selenis
PDF

Language

Birutė Gudelienė
PDF

Ethnology

Asta Venskienė
PDF

Review

Čekų ir slovakų liaudies kalendorius. Etnolingvistinis aspektas
Rasa Paukštytė-Šaknienė
PDF

Kronika

Lietuvos istorikės profesorės Aldonos Gaigalaitės (1927–2015) netekus
Juozas Skirius
PDF