Kova dėl žemės: dvaro ir laisvųjų žmonių santykiai sprendžiant žemės nuosavybės klausimą XIX a. II pusėje

Tamara Bairašauskaitė

Abstract


Straipsnyje gilinamasi į stambių dvarų savininkų ir laikinųjų žmonių, nuomojusių dvarų žemę, santykius po baudžiavos panaikinimo. Aptariama šiuos santykius reguliavusi imperijos valdžios politika, dvarų savininkų ir laisvųjų žmonių laikysena atsižvelgiant į luominės visuomenės socialinės struktūros neišbaigtumą, komplikuotą valdinių socialinę identifikaciją, privačios nuosavybės neliečiamumo sampratą. Straipsnyje aptariama bajorų žemvaldžių situacija XIX a. antrojoje pusėje, kurią galima apibūdinti kaip žemėvaldos krizę, ir mėginimai ją įveikti taikiomis priemonėmis.

Keywords


baudžiavos panaikinimas; agrarinė politika; dvarininkas; laisvasis žmogus; priverstinė nuoma; kova dėl žemės; pasipriešinimas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v61i1.3080

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)