Etnografinės medžiagos rinkimo priemonių kalendorinių švenčių tema raidos tendencijos

Asta Venskienė

Abstract


Tyrimo objektas – Lietuvoje XX–XXI a. 1-ajame dešimtmetyje sudarytos priemonės (programos, anketos, klausimynai) etnografinei medžiagai apie kalendorines šventes rinkti. Tikslas – atlikti išspausdintų etnografinės medžiagos rinkimo priemonių apie kalendorines šventes kiekybinės kaitos ir kokybės analizę. Darbe naudojami dokumentų (programų, klausimynų, anketų) analizės, aprašomasis, lyginamasis, interpretacinis metodai. Atlikus etnografinės medžiagos rinkimo priemonių analizę, paaiškėjo, kad pirmosios teminės anketos medžiagai apie kalendorines šventes rinkti buvo išspausdintos XX a. 4-ajame dešimtmetyje, nors atskirų klausimų apie kalendorines šventes galima rasti anksčiau išspausdintose etnografinės medžiagos rinkimo priemonėse. Sovietmečiu etnografinių medžiagos rinkimo priemonių apie kalendorines šventes buvo mažai. Pirmoji šia tema publikuota priemonė pasirodė 1982 m. Daugiausia klausimynų, anketų, skirtų etnografinei medžiagai apie kalendorines šventes rinkti, sudaryta Atgimimo ir nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu – 1989–2007 m.

Keywords


kalendorinės šventės; etnografinės medžiagos rinkimo priemonės; programos; klausimynai; anketos

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v60i4.3034

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)