Kova dėl žemės: dvarininkų ir dvarų valstiečių nuosavybės santykiai panaikinus baudžiavą (XIX a. 7–8 deš.)

Tamara Bairašauskaitė

Abstract


Straipsnyje gvildenami kai kurie, toli gražu ne išsamūs, dvaro ir kaimo pobaudžiavinių santykių formavimosi aspektai. Pagrindinis dėmesys skiriamas dvaro ir buvusio baudžiavinio kaimo atsiskyrimui pirmaisiais baudžiavos naikinimo dešimtmečiais, kai susiformavo esminiai žemės dalybų Vakarų gubernijose principai. Klausimas, kaip žeme dalijosi dvarininkai ir gyventojų grupės (sentikiai, laisvieji žmonės, amžinieji činšininkai), palaikiusios su dvaru nebaudžiavinius santykius, bus nagrinėjamas atskirai. Šiame straipsnyje aiškinamasi žemės dalybų sąlygas, kurias programavo imperijos valdžia, dvaro ir kaimo atsiskyrimo ekonomines ir socialines problemas, dvarininkų ir valstiečių kovos už žemę pobūdį.

Keywords


baudžiavos panaikinimas; imperijos valdžia; dvarininkas; valstietis; savininkas; nuosavybė; kova dėl žemės; socialinis konfliktas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v60i3.2983

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)