Grafema su pagrindu <e>: sudėtinių grafemų ir morfemų santykis ankstyvojoje Simono Daukanto leksikografijoje

Birutė Gudelienė

Abstract


Simono Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje vartotos sudėtinės grafemos su pagrindu <e> išsiskiria atvejų gausa, kurie nebuvo išsamiai mokslininkų tirti ir paties Daukanto pristatyti. Iš tyrimo duomenų matyti, kad vienam linksniui ar morfologinei formai žymėti čia pasirinktos kelios grafemos, o viena grafema dažnai žymi daugiau nei dvi morfologines reikšmes, straipsnyje tai ir stengiamasi išanalizuoti. Pastebėta S. Daukanto tendencija vartoti skirtingas grafemas spausdintame ir rankraštiniuose ankstyvosios leksikografijos žodynuose.

Keywords


Daukantas; sudėtinės grafemos; morfologinė reikšmė; rašmenų raida

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v59i2.2685

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)