Teisinis kriminalinis bajorų ir Vilniaus miestiečių santykių aspektas XVIII a. (Vilniaus pavieto pilies teismo duomenimis)

Domininkas Burba

Abstract


Straipsnyje (*) analizuojama XVIII a. Vilniaus bajorų ir miestiečių teisinė erdvė remiantis Vilniaus pavieto pilies teismo šaltinių duomenimis, akcentuojamas teisinis kriminalinis aspektas. Siekiama išsiaiškinti, kaip miestiečių kontaktai ir konfliktai su bajorais atsispindėjo bajoriškos institucijos, t.  y. pilies teismo, dokumentuose. Nors miestiečiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinėje turėjo nemažą įtaką, XVIII a. bajorų luomas siekė įtvirtinti savo galią mieste, ir tai aiškėja iš teismo knygų informacijos.

Keywords


Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; XVIII amžius; miestiečiai; bajorai; Vilnius; konfliktai; teisė; nusikaltimai; pilies teismas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v59i2.2684

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)