Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys

Alfonsas Motuzas

Abstract


Straipsnyje tiriamos Agluonos šventovės Latvijoje istorinės kilmės priežastys kaip katalikiško tikėjimo Šiaurės rytų Europoje stiprinimo, kovų už tikėjimo laisvę išdavos rezultatas arba katalikiškos Europos priešakinė pozicija prieš stačiatikybę ir protestantizmą.

Keywords


istorija; Latvija; Agluona; šventovė

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v59i1.2596

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)