Kolektyvinio bulgarų ir lietuvių tapatumo bruožai: lyginamoji studentų požiūrio analizė

Dalia SENVAITYTĖ

Abstract


Straipsnyje, remiantis 2010 m. atlikto empirinio tyrimo duomenimis, aptariami kolektyvinio (tautinio, kultūrinio ir religinio) bulgarų ir lietuvių tapatumo bruožai, jų raiška tarp studentų. Atskleidžiami svarbiausi išryškėję bulgarų ir lietuvių tapatumo konstravimo bei raiškos panašumai ir skirtumai.

Raktažodžiai: bulgarai, kolektyvinis tapatumas, lietuviai, religingumas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v57i4.2178

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)