About the Site

Lietuvos mokslų akademijos leidybos skyrius yra struktūrinis Lietuvos mokslų akademijos padalinys. Leidybos skyrius leidžia monografijas, akademines knygas bei 12 mokslo žurnalų. Žurnaluose publikuojami originalūs moksliniai straipsniai svarbiausiais medicinos, biologijos, chemijos, ekologijos, energetikos, filosofijos ir sociologijos, geografijos ir geologijos, lituanistikos kalbos, istorijos, menotyros ir žemės ūkio mokslų klausimais. Visų žurnalų straipsnių mokslinį lygį palaiko redakcinės kolegijos, sudarytos iš aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų: profesorių, hab. daktarų, akademikų.

Vadovė: Asta Paškevičienė

Lietuvos mokslų akademijos leidybos skyrius
Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas maketas.leidykla@lma.lt

 

Publishing division of the Lithuanian Academy of Sciences

Publishing division of the Lithuanian Academy of Sciences publishes monographs and other academic books as well as 12 scientific journals: Acta Medica Lituanica (ISSN 1392–0138), Biologija (ISSN 1392-0146; Biology), Chemija (ISSN 0235–7216; Chemistry), Ekologija (ISSN 0235-7224; Ecology), Geologija (ISSN 1392-110X; Geology), Energetika (ISSN 0235-7208; Power Engineering), Filosofija. Sociologija (ISSN 0235-7186; Philosophy. Sociology), Geografija (ISSN 1392-1096; Geography), Lituanistica (ISSN 0235–716X), Menotyra (ISSN 1392-1002; Studies of Art), Žemės ūkio mokslai (ISSN 1392-0200; Agricultural Sciences), Lithuanian Journal of Physics (together with the Lithuanian Physical Society, ISSN 1648-8504). In these journals, original scientific papers on the urgent problems of respective fields appear. The scientific standard of all papers is maintained by the editorial boards which comprise scientists of the highest qualification – professors, habilitated doctors, academicians. The first five journals are published in English and the rest in Lithuanian with summaries in English, 4 issues per year (only Geografija twice a year).

Head: Asta Paškevičienė

Mailing address: Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 E-mail maketas.leidykla@lma.lt

About this Publishing System