Author Details

Samalavičius, Vytautas

  • Vol 2, No 4 (2016) - Hidrogeologija / Hydrogeology
    Tritium activity trend formation in groundwater of Quaternary aquifer system, south-eastern Lithuania
    Abstract  PDF
  • Vol 3, No 2 (2017) - Hidrogeologija / Hydrogeology
    Cenomanio-apatinės kreidos sluoksnio požeminio vandens išteklių ir hidrocheminių anomalijų modelinis įvertinimas
    Abstract  PDF