Author Details

Guobytė, Rimantė

  • Vol 1, No 2 (2015) - Kvartero geologija / Quaternary Geology
    Švenčionių aukštumos paviršių sudarančių glacialinių nuogulų karbonatingumo tyrimas
    Abstract  PDF