Akustinio kraštovaizdžio samprata ir jo tyrimų ypatumai

Ričardas Skorupskas, Saulius Jaruševičius

Abstract


Straipsnyje nagrinėjama kraštovaizdžio garsinės aplinkos struktūra ir identifikuojamos akustinio kraštovaizdžio tyrimų kryptys. Pirmiausia nagrinėjami termino sampratos ypatumai, ypatingas dėmesys skiriamas akustinį kraštovaizdį formuojantiems veiksniams, analizuojama jo erdvinė struktūra, savybės ir garso raiška laiko aspektu. Taip pat identifikuojama ir analizuojama kraštovaizdžio garsų raiškos struktūra skirtingose geografinėse platumose bei vertikalaus zoniškumo srityse.
Be to, straipsnyje akcentuojami probleminiai klausimai, susiję su vienodas akustines savybes turinčių teritorinių vienetų – sonotopų – išskyrimu, pristatomos galimos kraštovaizdžio akustinės aplinkos tyrimų kryptys.

Keywords


akustinis kraštovaizdis; akustinio kraštovaizdžio struktūra; sonotopai; garsinė aplinka; taikomieji kraštovaizdžio tyrimai

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/geol-geogr.v4i1.3721

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2351-7549 (Print)
ISSN 2424-3205 (Online)