Geologinių pjūvių sudėties ir šiluminio laidumo vertės koreliacija

Žygimantas Palaitis, Jonas Satkūnas

Abstract


Geologinių pjūvių šiluminis laidumas nustatytas vadovaujantis tarptautiniu ISO 17628:2015 standartu, aprašančiu grunto ir uolienų šiluminio savitojo laidumo įvertinimą geoterminiu gręžiniu. Straipsnyje nagrinėjamos skirtingos sandaros geologinės storymės šiluminio laidumo priklausomybės nuo geologinį pjūvį formuojančių darinių ir bendro storymės storio tendencijos. Pristatoma esama sekliosios geotermijos išteklių naudojimo situacija ir tyrimų svarba. Apžvelgiami laboratoriniai ir lauko tyrimo metodai, jų privalumai ir trūkumai, taip pat geologinių sąlygų panašumo principo taikymas. Storymių šiluminis laidumas įvertintas apdorojus terminės reakcijos tyrimo (TRT) duomenis, taikant tiesinės priklausomybės sprendinius. Atlikus duomenų analizę nustatytos geologinės storymės šiluminio laidumo ir litologinės sudėties tarpusavio priklausomybės funkcijos, kurios gerai koreliuoja su tiriamųjų storymių faktiniais duomenimis.

Keywords


geoterminis gręžinys; seklioji geotermija; uolienų šiluminis laidumas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/geol-geogr.v2i4.3400

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2351-7549 (Print)
ISSN 2424-3205 (Online)