Lietuvos pedologinių draustinių būklės kritinė analizė

Valentina Tuskenytė, Jonas Volungevičius

Abstract


Straipsnyje, remiantis naujausiomis skaitmeninėmis Lietuvos miškų duomenų bazėmis, atlikta Lietuvos pedologinių draustinių būk­lės analizė. Analizė paremta miškų brandumo kaip kraštovaizdžio ir dirvožemio dangos natūralumo vertinimo rodikliu. Nustatyta, kad 3 iš 12* draustinių vyrauja miškai, kurių amžius yra iki 30 metų, o 8 draustiniuose dominuoja 30–100 metų amžiaus miškai. Tai rodo, kad šiuose draustiniuose yra prarastas medynų natūralumas, galintis turėti neigiamą poveikį saugomų dirvožemių natūralumui. Dirvožemio paviršinių sluoksnių morfologija galėjo būti pakeista sodinant mišką. Su pedologinių draustinių dirvožemių apsauga ir miškotvarka susijusios problemos kyla dėl netinkamo jų tvarkymo, priežiūros ir nepakankamo teisinio dirvožemių apsaugos reglamentavimo.

Keywords


dirvožemio apsauga; miškų brandumas; pedologinis draustinis

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/geol-geogr.v2i3.3389

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2351-7549 (Print)
ISSN 2424-3205 (Online)