Smėlio tyrimai patobulintu dinaminiu penetrometru

Gintaras Žaržojus, Kęstutis Kelevišius

Abstract


Grunto tyrimai atlikti ypač sunkiu DPSH-B tipo dinaminiu penetrometru. Šiuo penetrometru galima tirti įvairios granuliometrinės sudėties gruntų fizinę būklę, tačiau inžineriniuose geologiniuose tyrimuose daugiausia tiriami birūs gruntai. Bandymo metu gautų duomenų analizė yra sudėtinga, ypač tyrinėjant rišlius gruntus. Duomenų patikimumas priklauso nuo naudojamos įrangos savybių, zondavimo strypų ir grunto tarpusavio sąveikos bei nuo grunto reakcijos į smūgį. Tam, kad būtų galima įvertinti įrangos įtaką rezultatų patikimumui ir grunto reakciją į smūgį, dinaminės penetracijos metodą reikia tobulinti. Šiam tikslui dinaminio penetrometro kūgyje sumontuoti pagreičių matuokliai, o prie plakto pritvirtinta smūgio parametrus registruojanti įranga. Minėti įrangos patobulinimai leido detaliau analizuoti bandymo rezultatus. Šiame straipsnyje pateikiami pirmųjų tyrimų rezultatai ir gairės tolimesniems darbams.

Keywords


dinaminis zondavimas; dinaminis penetrometras; grunto lauko tyrimai; inžineriniai geologiniai tyrimai; pagreičių matavimas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/geol-geogr.v2i2.3320

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2351-7549 (Print)
ISSN 2424-3205 (Online)