Šešėlinės cigarečių rinkos analizė Marijampolės regione

Izolda Bražukienė, Simonas Dainauskas

Abstract


Straipsnyje analizuojama Lietuvos geografų dar netyrinėta tema. Siekiama įvertinti šešėlinę cigarečių rinką Marijampolės regione. Tikslui įgyvendinti šiame regione buvo atlikti šešėlinės cigarečių rinkos tyrimai; nustatyta šešėlinės cigarečių rinkos teritorinė raiška; įvertintos pagrindinės priežastys, lemiančios šešėlinės cigarečių rinkos susiformavimą tiriamojoje teritorijoje. Straipsnyje pateikiamos pagrindinės cigarečių kontrabandos kryptys Lietuvos–Rusijos–Lenkijos pasienio ruože. Pasirinktas „tuščių cigarečių pakelių“ metodas leido įvertinti Marijampolės regione surūkomų cigarečių rūšinę sudėtį pagal jų kilmės vietą ir nustatyti pagrindines kontrabandinių cigarečių rūšis. Tyrimo rezultatai atskleidė teritorinį šešėlinės cigarečių rinkos netolygumą tarp regiono periferijos ir centro. Periferijoje esančių vietovių gyventojai dėl pragyvenimo lygio, gyventojų užimtumo, ekonominės galios netolygumų, socialinės atskirties turi atrasti alternatyvių būdų savo gyvenimo kokybei gerinti, nors pasirinktos priemonės ir yra nepateisinamos. Tai patvirtina prielaidą, jog pagrindiniai veiksniai, lemiantys šešėlinės cigarečių rinkos formavimąsi Marijampolės regione, yra ekonominiai motyvai. Išanalizuotos pagrindinės priežastys, lėmusios šešėlinės cigarečių rinkos teritorinius skirtumus Marijampolės regione.

Keywords


šešėlinė rinka; tuščių cigarečių metodas; kontrabandos kryptys; teritorinė sklaida; Marijampolės regionas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/geol-geogr.v1i3.3187

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2351-7549 (Print)
ISSN 2424-3205 (Online)